<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm świadczących usługi programistyczne

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 62.01.Z (Działalność związana z oprogramowaniem).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

  • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
  • pisanie programów na zlecenie użytkownika,
  • projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,
  • tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,
  • planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego w 62.02.Z
Liczba rekordów:
80 047
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm świadczących usługi programistyczne

Oferowana lista firm świadczących usługi programistyczne zawiera aktualne dane 80 047 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 80 047
Numery rejestrowe 80 047
Adresy pocztowe 80 047
Adresy stron internetowych 7 684
Adresy e-mail 27 178
Numery telefonu 19 584
Skala działalności 68 854
Dane finansowe 13 640
Wszystkie rekordy80 047

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm świadczących usługi programistyczne w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm świadczących usługi programistyczne

Dynamiczny rozwój nowych technologii doprowadził do sytuacji, w której na rynku pracy dominują zawody, które jeszcze kilkanaście lat temu nie istniały albo wykonywane były tylko przez wąską grupę specjalistów. Obecnie sektory gospodarki związane z wysoką techniką rozwijają się wyraźnie szybciej niż branże o dłuższej historii i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się w najbliższej przyszłości zmienić.

Z usług IT korzystają praktycznie wszystkie sektory gospodarki: od rolnictwa, przez przemysł po sektor usługowy. Dużym odbiorcą usług IT jest też administracja publiczna - postępująca cyfryzacja rozmaitych procedur sprawia, iż zapotrzebowanie na specjalistyczne oprogramowanie w instytucjach państwowych cały czas rośnie.

Wyspecjalizowane firmy produkujące oprogramowanie na zamówienie często nazywane są software house’ami. Przedsiębiorstwa tego rodzaju zatrudniają przede wszystkim programistów, analityków, a coraz częściej też grafików i ekspertów z dziedziny zarządzania informacją i projektowania interfejsów użytkownika.

Opracowana przez nas lista firm programistycznych zawiera informacja o wszystkich aktywnych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją oprogramowania. Są to zarówno duże software house’y, jak i indywidualni programiści pracujący dla jednego pracodawcy w ramach samozatrudnienia. Baza może być nieocenioną pomocą dla dystrybutorów sprzętu komputerowego, a także dla firm świadczących usługi rekrutacyjne.

Liczba rekordów:
80 047
Cena netto:
Skontaktuj się z nami