<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm świadczących usługi ogólnobudowlane

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  • jednorodzinnych,
  • wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
 • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
  • budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
  • budynki szpitali, szkół i biurowe,
  • hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
  • budynki lotnisk,
  • kryte obiekty sportowe,
  • garaże parkingowe, włączając podziemne,
  • budynki magazynowe,
  • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
Liczba rekordów:
101 081
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm świadczących usługi ogólnobudowlane

Oferowana lista firm świadczących usługi ogólnobudowlane zawiera aktualne dane 101 081 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 101 081
Numery rejestrowe 101 081
Adresy pocztowe 100 965
Adresy stron internetowych 4 410
Adresy e-mail 18 013
Numery telefonu 35 489
Skala działalności 94 743
Dane finansowe 21 671
Wszystkie rekordy101 081

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm świadczących usługi ogólnobudowlane w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm świadczących usługi ogólnobudowlane

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Artom P64 T. Gliszczyński P. Szafranek J. Gliszczyński sp.k.ul. Ks. J. Popiełuszki 64/6697-200Tomaszów Mazowiecki
Skanska SAal. Aleja "Solidarności" 17300-877Warszawa
Warbud SAul. Domaniewska 3202-672Warszawa
Erbud SAul. Franciszka Klimczaka 102-797Warszawa
Mostostal Warszawa SAul. Konstruktorska 12 A02-673Warszawa
Danwood SAul. Brańska 13217-100Bielsk Podlaski
Adamietz sp. z o.o.ul. Braci Prankel 147-100Strzelce Opolskie
Trasko Invest sp. z o.o.ul. Aleja Wolności 1363-500Ostrzeszów
Zeit C&A Poland sp. z o.o.ul. Irysowa 155-040Bielany Wrocławskie
Dekpol SAul. Gajowa 3183-251Pinczyn
Liczba rekordów:
101 081
Cena netto:
Skontaktuj się z nami