<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm świadczących usługi ogólnobudowlane

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  • jednorodzinnych,
  • wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
 • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
  • budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
  • budynki szpitali, szkół i biurowe,
  • hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
  • budynki lotnisk,
  • kryte obiekty sportowe,
  • garaże parkingowe, włączając podziemne,
  • budynki magazynowe,
  • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
Liczba rekordów:
97 561
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm świadczących usługi ogólnobudowlane

Oferowana lista firm świadczących usługi ogólnobudowlane zawiera aktualne dane 97 561 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 97 561
Numery rejestrowe 97 561
Adresy pocztowe 97 435
Adresy stron internetowych 4 162
Adresy e-mail 17 426
Numery telefonu 34 153
Skala działalności 88 000
Dane finansowe 23 008
Wszystkie rekordy97 561

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm świadczących usługi ogólnobudowlane w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm świadczących usługi ogólnobudowlane

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Skanska SAal. Aleja "Solidarności" 17300-877Warszawa
Warbud SAul. Domaniewska 3202-672Warszawa
Hyundai Engineering Co., Ltd. SA Oddział w Polsceul. Kuźnicka 172-010Police
Goldbeck Cee North sp. z o.o.ul. Towarowa 2062-052Komorniki
Erbud SAul. Franciszka Klimczaka 102-797Warszawa
Adamietz sp. z o.o.ul. Braci Prankel 147-100Strzelce Opolskie
"Bremer" sp. z o.o.ul. Józefa Marcika 14C30-443Kraków
Mostostal Warszawa SAul. Konstruktorska 12 A02-673Warszawa
Danwood SAul. Brańska 13217-100Bielsk Podlaski
Depenbrock Polska sp. z o.o. sp.k.ul. Platynowa 562-052Komorniki
Liczba rekordów:
97 561
Cena netto:
Skontaktuj się z nami