<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm sprzedających towary na straganach i targowiskach

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 47.8 (Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach).

Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8)

Grupa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych nowych lub używanych towarów prowadzoną zazwyczaj na straganach umiejscowionych wzdłuż dróg publicznych lub wyznaczonych targowiskach.

Liczba rekordów:
82 902
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm sprzedających towary na straganach i targowiskach

Oferowana lista firm sprzedających towary na straganach i targowiskach zawiera aktualne dane 82 902 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 82 902
Numery rejestrowe 82 902
Adresy pocztowe 82 902
Adresy stron internetowych 112
Adresy e-mail 3 766
Numery telefonu 8 610
Skala działalności 80 308
Dane finansowe 455
Wszystkie rekordy82 902

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm sprzedających towary na straganach i targowiskach w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Liczba rekordów:
82 902
Cena netto:
Skontaktuj się z nami