<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm logistycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to H (Transport i gospodarka magazynowa).

Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
  • działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
  • wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
  • działalność pocztową i kurierską.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 33.1,
  • budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,
  • konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z,
  • wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 77.1 i 77.3.
Liczba rekordów:
247 083
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm logistycznych

Oferowana lista firm logistycznych zawiera aktualne dane 247 083 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 247 083
Numery rejestrowe 247 082
Adresy pocztowe 247 082
Adresy stron internetowych 3 476
Adresy e-mail 43 145
Numery telefonu 77 203
Skala działalności 230 193
Dane finansowe 26 865
Wszystkie rekordy247 083

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm logistycznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm logistycznych

Logistyka to proces bardzo zaawansowany – polega na umiejętnym planowaniu, realizowaniu oraz nadzorowaniu dostaw, transportu, przepływu produktów itp. W zakres działań firm logistycznych wchodzi także dbanie o właściwy obieg informacji, systemowość oraz optymalność dostaw pod względem przede wszystkim ekonomicznym. Działania logistyczne podejmowane są przez większość firm – zarówno ogromnych koncernów, jak i małych przedsiębiorstw.

Firmy logistyczne wykorzystują obecnie funkcjonalne systemy informatyczne, dzięki którym zarządzanie procesami jest łatwiejsze, szybsze, a przepływ informacji – błyskawiczny. Klienci takich firm cenią przede wszystkim niezawodność, terminowy i bezpieczny transport oraz kontaktowość kierowców.

Nasza baza firm logistycznych skierowana jest przede wszystkim do dostawców towarów: producentów, importerów, dystrybutorów, hurtowni i sklepów detalicznych. Okaże się też przydatna dla sprzedawców oprogramowania, dealerów aut dostawczych, firm ubezpieczeniowych bądź biur rachunkowych.

Liczba rekordów:
247 083
Cena netto:
Skontaktuj się z nami