<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm informatycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 62 (Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana).

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62)

Dział ten obejmuje:

  • dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,
  • pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,
  • planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny;
  • zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,
  • pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem.
Liczba rekordów:
138 975
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm informatycznych

Oferowana lista firm informatycznych zawiera aktualne dane 138 975 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 138 975
Numery rejestrowe 138 975
Adresy pocztowe 138 975
Adresy stron internetowych 11 803
Adresy e-mail 45 200
Numery telefonu 34 569
Skala działalności 121 384
Dane finansowe 22 025
Wszystkie rekordy138 975

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm informatycznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm informatycznych

Firma informatyczna świadczy szeroko pojęte usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych – instalowania i wdrażania oprogramowania w domu i w firmie, konfiguracji i rekonfiguracji, optymalizacji, budowy sieci informatycznej, administrowania, ale też programowania, dbania o bezpieczeństwo informacji czy przeprowadzania szkoleń dla użytkowników systemów.

W dobie globalizacji i powszechnej informatyzacji branża ta dynamicznie się rozwija. Producenci oprogramowania wychodzą naprzeciw potrzebom firm i konsumentów, a firmy informatyczne dostosowują funkcjonalność systemów do tych potrzeb. Zastąpienie tradycyjnych prac czy procedur obsługą zinformatyzowaną znacznie oszczędza czas i przyczynia się do zwiększenia zysków w firmach.

Przygotowana przez nas baza firm informatycznych powstała z myślą m.in. o podmiotach korzystających z profesjonalnego oprogramowania – dużych przedsiębiorstwach, zakładach produkcyjnych, sklepach i sieciach sklepowych, biurach rachunkowych, restauracjach czy warsztatach samochodowych.

Liczba rekordów:
138 975
Cena netto:
Skontaktuj się z nami