<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm informatycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 62 (Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana).

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana (PKD 62)

Dział ten obejmuje:

  • dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,
  • pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,
  • planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny;
  • zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,
  • pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem.
Liczba rekordów:
108 271
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm informatycznych

Oferowana lista firm informatycznych zawiera aktualne dane 108 271 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 108 271
Numery rejestrowe 108 271
Adresy pocztowe 108 271
Adresy stron internetowych 8 571
Adresy e-mail 33 327
Numery telefonu 26 841
Skala działalności 94 083
Wszystkie rekordy108 271

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm informatycznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Liczba rekordów:
108 271
Cena netto:
Skontaktuj się z nami