<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm hotelarsko-gastronomicznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to I (Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi).

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)

Sekcja ta obejmuje:

  • zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.

Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • przygotowywania posiłków i napojów nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,
  • sprzedaży hurtowej i detalicznej żywności i napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G,
  • zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.
Liczba rekordów:
141 259
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm hotelarsko-gastronomicznych

Oferowana lista firm hotelarsko-gastronomicznych zawiera aktualne dane 141 259 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 141 259
Numery rejestrowe 141 259
Adresy pocztowe 141 259
Adresy stron internetowych 4 301
Adresy e-mail 28 120
Numery telefonu 44 901
Skala działalności 120 671
Dane finansowe 17 275
Wszystkie rekordy141 259

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm hotelarsko-gastronomicznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm hotelarsko-gastronomicznych

W efekcie transformacji gospodarczej i polepszenia się sytuacji na rynku liczba firm hotelarsko-gastronomicznych w Polsce systematycznie wzrasta. W ostatnich latach przybywa także coraz więcej turystów. Eksperci informują, że na przestrzeni ostatnich 6–7 lat mamy rocznie ponad 2 mln więcej turystów niż jeszcze kilka lat temu. Z tym wiąże się również przyrost działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Inwestorów przyciągają do naszego kraju wciąż dosyć wysokie stopy zwrotu w porównaniu z Europą Zachodnią. Poza tym, nasz rynek nie jest jeszcze aż tak nasycony – nadal można odkryć ciekawe miejsca i nisze, które przy odpowiednim zagospodarowaniu, generują satysfakcjonujące dochody. Z tego powodu usługi hotelarsko-gastronomiczne to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku. Jeśli chodzi o podaż nowych obiektów branża ta rozwija się w szybszym tempie niż sektor handlowy.

Oferowana przez nas baza firm hotelarsko-gastronomicznych zawiera wszelkie niezbędne informacje o aktywnych przedsiębiorstwach prowadzonych na terenie całej Polski. Lista ta może być przydatna dla producentów i hurtowni wnętrzarskich, firm zajmujących się wyposażeniem hoteli, przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze, a także dla firm współpracujących z branżą hotelową i gastronomiczną w każdym innym zakresie.

Liczba rekordów:
141 259
Cena netto:
Skontaktuj się z nami