<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm handlowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)

Sekcja ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową i detaliczną (tj. sprzedaż niewymagającą przetwarzania) wszystkich rodzajów towarów,
  • świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów
  • naprawy pojazdów samochodowych i motocykli. Sprzedaż hurtowa i detaliczna są końcowymi etapami dystrybucji towarów.

Sprzedaż bez przetwarzania obejmuje czynności podstawowe (lub manipulacyjne) związane z handlem, np. sortowanie, klasyfikowanie, składanie wyrobów, mieszanie (łączenie) wyrobów (np. wina lub piasku), butelkowanie (poprzedzone lub nie myciem butelek), pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, przechowywanie (nawet mrożonych lub chłodzonych) wyrobów, czyszczenie i suszenie produktów rolnych, przycinanie płyt pilśniowych z włókien drzewnych lub arkuszy metalowych, traktowane jako działalność drugorzędna.

Dział 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych obejmuje wszystkie rodzaje działalności związane ze sprzedażą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.

Dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, użytkownikom przemysłowym, handlowym, profesjonalnym, korporacjom, instytucjom lub innym hurtownikom; agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży, przy czym mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni.

Dział ten obejmuje także działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, akwizytorów oraz organizacje spółdzielcze i inne organizacje handlowe zaangażowane w handel produktami gospodarki rolnej.

Obejmuje również wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, np. wyrobów farmaceutycznych; przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet.

Większość hurtowników jest prawnymi właścicielami sprzedawanych towarów, ale niektórzy działają jako agenci komisowi lub prowadzą sprzedaż na zlecenie.

Dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi obejmuje odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne itp.

Rozróżnienie pomiędzy działem 46 a działem 47 określone jest przez rodzaj dominującego klienta.

Liczba rekordów:
912 801
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm handlowych

Oferowana lista firm handlowych zawiera aktualne dane 912 801 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 912 801
Numery rejestrowe 912 801
Adresy pocztowe 912 801
Adresy stron internetowych 24 290
Adresy e-mail 154 754
Numery telefonu 293 511
Skala działalności 801 586
Dane finansowe 105 853
Wszystkie rekordy912 801

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm handlowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm handlowych

Przełom gospodarczy 1989 r. swoje piętno najmocniej odcisnął na branży handlowej. Dzięki przekształceniu gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową wielu ambitnym przedsiębiorcom udało się znaleźć w niej miejsce dla siebie.

W pierwszej połowie lat 90. swój majątek na handlu zaczęło budować wielu biznesmenów, których nazwiska pojawiają się dziś na listach najbogatszych Polaków. W wyniku ich działań duże przedsiębiorstwa dominujące branże handlową w poprzednim systemie gospodarczym zaczęły przegrywać konkurencję z prywatnymi hurtowniami i sieciami sklepów detalicznych.

Obecnie w branży dominują firmy z pokaźnym kapitałem, przeważnie zagranicznego pochodzenia, które powstawały w ramach konsolidacji mniejszych przedsiębiorstw. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie ma miejsca dla mniejszych graczy. Dużą szansą dla krajowych przedsiębiorców mogą być nowe kanały sprzedaży, przede wszystkim dynamicznie rozwijający się rynek handlu internetowego

Przygotowana przez nas baza firm handlowych zawiera aktualne informacje o wszystkich aktywnych przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym. Nasza lista będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich firm produkcyjnych poszukujących dystrybutorów swoich produktów, a także dla firm z branży transportowej i magazynowej.

Liczba rekordów:
912 801
Cena netto:
Skontaktuj się z nami