<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm doradczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 70.22.Z (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
 • doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,
 • działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z,
 • doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,
 • doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,
 • doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,
 • doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z.
Liczba rekordów:
70 628
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm doradczych

Oferowana lista firm doradczych zawiera aktualne dane 70 628 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 70 628
Numery rejestrowe 70 628
Adresy pocztowe 70 628
Adresy stron internetowych 3 473
Adresy e-mail 19 659
Numery telefonu 20 118
Skala działalności 54 810
Dane finansowe 20 276
Wszystkie rekordy70 628

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm doradczych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm doradczych

Rynek przedsiębiorstw doradczych w naszym kraju sukcesywnie się rozwija. Co więcej, eksperci szacują, że z biegiem lat będzie wzrastał jeszcze dynamiczniej. Tak szybki poziom rozwoju wynika z korzystnej sytuacji ekonomicznej oraz stabilizacji na rynku wśród najważniejszych sektorów gospodarki.

Grupą odbiorców usług doradczych, której znaczenie na rynku każdego roku się zwiększa, są firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Największą popularność w tym sektorze odnotowuje doradztwo finansowe, głównie w kwestiach podatkowych i prawnych, a także operacyjne, które zajmuje się kreowaniem strategii marketingowych, ekspertyzami rynku oraz poszukiwaniem partnerów biznesowych. Większość nowo powstałych przedsiębiorstw przyznaje, że chętnie korzysta ze wsparcia w obszarze zarządzania finansami.

Przygotowaliśmy dla Państwa rzetelną bazę firm doradczych, która zawiera wszelkie informacje dotyczące zarówno dużych firm zajmujących się doradztwem finansowym, marketingowym czy prawniczym, ale także indywidualnymi przedsiębiorcami oferującymi usługi doradcze. Nasza baza będzie szczególnie przydatna dla wszystkich firm marketingowych, rekrutacyjnych oraz coachingowych, jak również dla wszystkich innych przedsiębiorstw planujących współpracę z firmami doradczymi.

Liczba rekordów:
70 628
Cena netto:
Skontaktuj się z nami