<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
Liczba rekordów:
40 084
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm deweloperskich

Oferowana lista firm deweloperskich zawiera aktualne dane 40 084 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 40 084
Numery rejestrowe 40 084
Adresy pocztowe 40 084
Adresy stron internetowych 1 495
Adresy e-mail 8 187
Numery telefonu 11 907
Skala działalności 24 877
Dane finansowe 19 137
Wszystkie rekordy40 084

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm deweloperskich w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm deweloperskich

Firma deweloperska to inaczej inwestor – najczęściej przedsiębiorstwo, rzadziej osoba fizyczna lub instytucja, wykładająca środki finansowe na budowę nieruchomości budynkowych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W zakres działań dewelopera najczęściej wchodzi pełny nadzór procesu inwestycyjnego – od fazy projektu, przez budowę, aż po sprzedaż lokali, a nawet rozbudowę budynku.

W Polsce zasady funkcjonowania firm tego typu reguluje tzw. ustawa deweloperska. Restrykcyjne prawo zapobiega nadużyciom, których w przeszłości mogły dopuszczać się firmy podające się za deweloperów. Rosnące zapotrzebowanie na zakup lokali, szczególnie w największych miastach, wpływa na wzrost liczby firm deweloperskich w Polsce. Jednocześnie zwiększa się konkurencyjność w branży, co wprost przekłada się na większą atrakcyjność oferty dla odbiorcy końcowego.

Z przygotowanej przez nas bazy firm deweloperskich mogą korzystać nie tylko osoby prywatne poszukujące mieszkania na własny użytek, ale też firmy poszukujące biura czy lokalu usługowego. Baza okaże się również przydatna dla firm świadczących usługi budowlane, instalatorów, architektów lub projektantów.

Liczba rekordów:
40 084
Cena netto:
Skontaktuj się z nami