<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  • jednorodzinnych,
  • wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
 • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
  • budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
  • budynki szpitali, szkół i biurowe,
  • hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
  • budynki lotnisk,
  • kryte obiekty sportowe,
  • garaże parkingowe, włączając podziemne,
  • budynki magazynowe,
  • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
Liczba rekordów:
101 081
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm budownictwa mieszkaniowego

Oferowana lista firm budownictwa mieszkaniowego zawiera aktualne dane 101 081 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 101 081
Numery rejestrowe 101 081
Adresy pocztowe 100 965
Adresy stron internetowych 4 410
Adresy e-mail 18 013
Numery telefonu 35 489
Skala działalności 94 743
Dane finansowe 21 671
Wszystkie rekordy101 081

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm budownictwa mieszkaniowego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm budownictwa mieszkaniowego

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Artom P64 T. Gliszczyński P. Szafranek J. Gliszczyński sp.k.ul. Ks. J. Popiełuszki 64/6697-200Tomaszów Mazowiecki
Skanska SAal. Aleja "Solidarności" 17300-877Warszawa
Warbud SAul. Domaniewska 3202-672Warszawa
Erbud SAul. Franciszka Klimczaka 102-797Warszawa
Mostostal Warszawa SAul. Konstruktorska 12 A02-673Warszawa
Danwood SAul. Brańska 13217-100Bielsk Podlaski
Adamietz sp. z o.o.ul. Braci Prankel 147-100Strzelce Opolskie
Trasko Invest sp. z o.o.ul. Aleja Wolności 1363-500Ostrzeszów
Zeit C&A Poland sp. z o.o.ul. Irysowa 155-040Bielany Wrocławskie
Dekpol SAul. Gajowa 3183-251Pinczyn

Opis bazy firm budownictwa mieszkaniowego

Sektor budownictwa mieszkaniowego jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się sektorów w Polsce. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku do użytku oddano ok. 100 tys. mieszkań. Tak dobrego wyniku nie zanotowano odkąd w tej dziedzinie prowadzi się statystyki, a ciągle rozpoczynane są nowe inwestycje.

Wraz ze wzrostami liczby budowanych mieszkań rosną również koszty ich budowy. Powodem tego jest zwiększająca się cena materiałów oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Mimo to, nabywców nie brakuje i ceny mieszkań w dużych miastach utrzymują swój wysoki poziom.

Nasza baza obejmuje podstawowe dane, adresy pocztowe, numery telefonów czy adresy e-mail do firm zajmujących się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Będzie przydatna przede wszystkim dla inwestorów zajmujących się nieruchomościami, firm dostarczających materiały budowlane oraz pośredników nieruchomości. Z powodzeniem skorzystają z niej także właściciele ziemi, którą można przeznaczyć pod budownictwo.

Liczba rekordów:
101 081
Cena netto:
Skontaktuj się z nami