<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  • jednorodzinnych,
  • wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
 • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
  • budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
  • budynki szpitali, szkół i biurowe,
  • hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
  • budynki lotnisk,
  • kryte obiekty sportowe,
  • garaże parkingowe, włączając podziemne,
  • budynki magazynowe,
  • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
Liczba rekordów:
116 347
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm budownictwa mieszkaniowego

Oferowana lista firm budownictwa mieszkaniowego zawiera aktualne dane 116 347 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 116 347
Numery rejestrowe 116 347
Adresy pocztowe 116 347
Adresy stron internetowych 2 102
Adresy e-mail 18 192
Numery telefonu 35 679
Skala działalności 102 091
Dane finansowe 19 798
Wszystkie rekordy116 347

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm budownictwa mieszkaniowego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm budownictwa mieszkaniowego

Sektor budownictwa mieszkaniowego jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się sektorów w Polsce. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku do użytku oddano ok. 100 tys. mieszkań. Tak dobrego wyniku nie zanotowano odkąd w tej dziedzinie prowadzi się statystyki, a ciągle rozpoczynane są nowe inwestycje.

Wraz ze wzrostami liczby budowanych mieszkań rosną również koszty ich budowy. Powodem tego jest zwiększająca się cena materiałów oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Mimo to, nabywców nie brakuje i ceny mieszkań w dużych miastach utrzymują swój wysoki poziom.

Nasza baza obejmuje podstawowe dane, adresy pocztowe, numery telefonów czy adresy e-mail do firm zajmujących się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Będzie przydatna przede wszystkim dla inwestorów zajmujących się nieruchomościami, firm dostarczających materiały budowlane oraz pośredników nieruchomości. Z powodzeniem skorzystają z niej także właściciele ziemi, którą można przeznaczyć pod budownictwo.

Liczba rekordów:
116 347
Cena netto:
Skontaktuj się z nami