<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm budowlanych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to F (Budownictwo).

Budownictwo (PKD F)

Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:

  • kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,
  • obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.

Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji.

Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Sekcja ta obejmuje budowę:

  • kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),
  • kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42).

Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43).

Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu.

W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży.

Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.

Liczba rekordów:
532 464
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm budowlanych

Oferowana lista firm budowlanych zawiera aktualne dane 532 464 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 532 464
Numery rejestrowe 532 464
Adresy pocztowe 531 248
Adresy stron internetowych 19 988
Adresy e-mail 115 915
Numery telefonu 191 988
Skala działalności 485 923
Dane finansowe 79 604
Wszystkie rekordy532 464

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm budowlanych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm budowlanych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Dmk Budownictwo K. M. Popławscy sp.k.18-106Markowszczyzna
Solar Energia sp. z o.o. sp.k.ul. Piastów 10M66-600Krosno Odrzańskie
Robo-Kop Polska sp. z o.o.ul. Wierzbowa 2B62-080Tarnowo Podgórne
Artom P64 T. Gliszczyński P. Szafranek J. Gliszczyński sp.k.ul. Ks. J. Popiełuszki 64/6697-200Tomaszów Mazowiecki
4 Bau sp. z o.o.ul. Legionowa 28/80715-281Białystok
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Holding" sp. z o.o.ul. Krakowska 18625-705Kielce
Budimex SAul. Siedmiogrodzka 901-204Warszawa
Cleanproject sp. z o.o. sp.k.ul. Płocka 18A87-800Włocławek
Strabag sp. z o.o.ul. Parzniewska 1005-800Pruszków
Sitarsky Energy sp. z o.o.ul. Foksal 13/2900-372Warszawa

Opis bazy firm budowlanych

Ostatnie lata są czasem dobrej koniunktury w branży budowlanej, a polskie firmy budowlane osiągają rekordowe obroty. Jak wynika z analiz ekspertów, w najbliższych latach możemy się spodziewać dalszego wzrostu przychodów firm z sektora budowlanego.

W naszym kraju znaczący wpływ na rozwój branży budowlanej mają firmy należące do większych międzynarodowych grup. Według badań przedsiębiorcy są zdania, iż do dynamicznego rozwoju przyczyniła się korzystna sytuacja społeczno-gospodarcza w ostatnim dziesięcioleciu.

Młode firmy, które działają na tym rynku niespełna kilka lat trafiły na okres wzmożonej koniunktury, zaś przedsiębiorstwa z dłuższym stażem zaś przetrwały okres kryzysu gospodarczego i w szybkim tempie odrobiły straty finansowe.

Przygotowaliśmy dla Państwa staranie wyselekcjonowaną bazę firm budowlanych, w której znalazły się m.in. firmy budujące domy pod klucz, firmy budujące domy jednorodzinne, firmy budujące domy szkieletowe, firmy budujące domy z drewna, firmy budujące domy drewniane, firmy budujące domy z bali, firmy budujące domy drewniane całoroczne oraz firmy budujące domy prefabrykowane.

Wspomniana lista firm budowlanych powstała z myślą zarówno o osobach prywatnych poszukujących wysokiej jakości podwykonawców, jak i firm działających w branżach okołobudowlanych oraz rekrutacyjnych. Nasz spis będzie z pewnością nieocenioną pomocą dla wszystkich producentów i hurtowników sprzętu oraz materiałów budowlanych.

Liczba rekordów:
532 464
Cena netto:
Skontaktuj się z nami