<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza doradców podatkowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 69.20.Z (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
  • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
  • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
  • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
  • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,
  • konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,
  • ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z.
Liczba rekordów:
61 380
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy doradców podatkowych

Oferowana lista doradców podatkowych zawiera aktualne dane 61 380 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 61 380
Numery rejestrowe 61 380
Adresy pocztowe 61 380
Adresy stron internetowych 3 702
Adresy e-mail 20 550
Numery telefonu 30 477
Skala działalności 52 243
Dane finansowe 11 431
Wszystkie rekordy61 380

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie doradców podatkowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy doradców podatkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawód doradcy podatkowego zaliczany jest do tzw. zawodów zaufania publicznego. Uprawnienia doradców podatkowych reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Według rozmaitych szacunków zawód ten jest wykonywany w Polsce przez ponad 9000 osób.

W zakres obowiązków doradcy podatkowego wchodzi m.in. udzielanie podatnikom i płatnikom informacji i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych, prowadzenie w imieniu płatnika ksiąg rachunkowych, a także sporządzanie na wniosek płatnika deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tej materii.

Warunkiem uzyskania tytułu doradcy podatkowego jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz zdanie stosownego egzaminu. Osoba wykonująca ten zawód zobowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że nie może być ona przesłuchiwana w charakterze świadka w postępowaniach karno-skarbowych.

Z usług doradców podatkowych korzystają wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, w której działają. Wraz ze wzrostem skali działalności pomoc wykwalifikowanego doradcy staje się niezbędna. Poza prowadzeniem bieżącej rachunkowości doradcy podatkowi zajmują się też optymalizacją podatkową, co zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw pozwala osiągnąć zauważalne oszczędności.

Oferowana przez nad lista doradców podatkowych zawiera dane wszystkich aktywnych przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi. Dostępne w niej informacje mogą ułatwić poszukiwanie nowych kontrahentów firmom oferującym produkty i usługi wykorzystywane w biurach rachunkowych.

Liczba rekordów:
61 380
Cena netto:
Skontaktuj się z nami