<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza doradców podatkowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 69.20.Z (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
  • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
  • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
  • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
  • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,
  • konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,
  • ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z.
Liczba rekordów:
64 079
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy doradców podatkowych

Oferowana lista doradców podatkowych zawiera aktualne dane 64 079 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 64 079
Numery rejestrowe 64 079
Adresy pocztowe 63 996
Adresy stron internetowych 6 082
Adresy e-mail 20 712
Numery telefonu 32 059
Skala działalności 57 877
Dane finansowe 15 448
Wszystkie rekordy64 079

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie doradców podatkowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy doradców podatkowych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Stabil Future sp. z o.o.ul. Podmiejska 1901-498Warszawa
State Street Bank International Gmbh sp. z o.o. Oddział w Polsceul. Podgórska 3631-536Kraków
Bny Mellon (Poland) sp. z o.o.ul. Powstańców Śląskich 1353-332Wrocław
Infosys Poland sp. z o.o.ul. Pomorska 106A91-402Łódź
Covetrus International Services sp. z o.o.ul. Szkolna 1763-100Śrem
Grupa Pbi sp. z o.o.ul. Błonie 827-600Sandomierz
Pricewaterhousecoopers Polska sp. z o.o. sp.k.ul. Polna 1100-633Warszawa
Chespa Group sp. z o.o.ul. Opolska 10A47-316Chorula
Ibm Bto Business Consulting Services sp. z o.o.ul. Armii Krajowej 1630-150Kraków
EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k.rondo Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 100-124Warszawa

Opis bazy doradców podatkowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawód doradcy podatkowego zaliczany jest do tzw. zawodów zaufania publicznego. Uprawnienia doradców podatkowych reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Według rozmaitych szacunków zawód ten jest wykonywany w Polsce przez ponad 9000 osób.

W zakres obowiązków doradcy podatkowego wchodzi m.in. udzielanie podatnikom i płatnikom informacji i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych, prowadzenie w imieniu płatnika ksiąg rachunkowych, a także sporządzanie na wniosek płatnika deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tej materii.

Warunkiem uzyskania tytułu doradcy podatkowego jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz zdanie stosownego egzaminu. Osoba wykonująca ten zawód zobowiązana jest do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że nie może być ona przesłuchiwana w charakterze świadka w postępowaniach karno-skarbowych.

Z usług doradców podatkowych korzystają wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, w której działają. Wraz ze wzrostem skali działalności pomoc wykwalifikowanego doradcy staje się niezbędna. Poza prowadzeniem bieżącej rachunkowości doradcy podatkowi zajmują się też optymalizacją podatkową, co zwłaszcza w przypadku większych przedsiębiorstw pozwala osiągnąć zauważalne oszczędności.

Oferowana przez nad lista doradców podatkowych zawiera dane wszystkich aktywnych przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi. Dostępne w niej informacje mogą ułatwić poszukiwanie nowych kontrahentów firmom oferującym produkty i usługi wykorzystywane w biurach rachunkowych.

Liczba rekordów:
64 079
Cena netto:
Skontaktuj się z nami