<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza domów pomocy społecznej i domów rehabilitacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 87.10.Z (Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską).

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z)

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w:

  • domach pomocy społecznej,
  • domach rehabilitacyjnych,
  • pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • profesjonalnej opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,
  • pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską lub bez opieki pielęgniarskiej, sklasyfikowanej w 87.30.Z,
  • pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci oraz osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z.
Liczba rekordów:
269
Cena netto:
131,59 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy domów pomocy społecznej i domów rehabilitacyjnych

Oferowana lista domów pomocy społecznej i domów rehabilitacyjnych zawiera aktualne dane 269 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2692,69 zł
Numery rejestrowe 26910,76 zł
Adresy pocztowe 26921,52 zł
Adresy stron internetowych 110,44 zł
Adresy e-mail 583,48 zł
Numery telefonu 9517,10 zł
Skala działalności 15115,10 zł
Dane finansowe 12160,50 zł
Wszystkie rekordy269131,59 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie domów pomocy społecznej i domów rehabilitacyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis domów pomocy społecznej i domów rehabilitacyjnych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
269
Cena netto:
131,59 zł