<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza domów dziecka, ośrodków wychowawczych i domów dla samotnych matek

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 87.90.Z (Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem).

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)

Podklasa ta obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje prywatne lub społeczne w takich placówkach, jak:

 • domy dziecka,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • specjalne ośrodki wychowawcze,
 • rodziny zastępcze,
 • domy dla bezdomnych,
 • domy dla samotnych matek z dziećmi,
 • ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,
 • ogniska wychowawcze.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej zapewniających opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,
 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, sklasyfikowanej w 87.30.Z,
 • działalności związanej z adopcją, sklasyfikowanej w 88.99.Z,
 • działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanych w 88.99.Z.
Liczba rekordów:
1 518
Cena netto:
589,38 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy domów dziecka, ośrodków wychowawczych i domów dla samotnych matek

Oferowana lista domów dziecka, ośrodków wychowawczych i domów dla samotnych matek zawiera aktualne dane 1 518 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 1 51815,18 zł
Numery rejestrowe 1 51860,72 zł
Adresy pocztowe 1 518121,44 zł
Adresy stron internetowych 29811,92 zł
Adresy e-mail 63237,92 zł
Numery telefonu 1 195215,10 zł
Skala działalności 1 001100,10 zł
Dane finansowe 5427,00 zł
Wszystkie rekordy1 518589,38 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie domów dziecka, ośrodków wychowawczych i domów dla samotnych matek w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis domów dziecka, ośrodków wychowawczych i domów dla samotnych matek?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
1 518
Cena netto:
589,38 zł