<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza biur rachunkowych i doradztwa podatkowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 69.20.Z (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe).

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
  • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
  • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
  • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
  • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,
  • konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,
  • ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z.
Liczba rekordów:
64 471
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy biur rachunkowych i doradztwa podatkowego

Oferowana lista biur rachunkowych i doradztwa podatkowego zawiera aktualne dane 64 471 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 64 471
Numery rejestrowe 64 471
Adresy pocztowe 64 396
Adresy stron internetowych 6 089
Adresy e-mail 20 808
Numery telefonu 32 338
Skala działalności 58 455
Dane finansowe 15 274
Wszystkie rekordy64 471

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie biur rachunkowych i doradztwa podatkowego w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy biur rachunkowych i doradztwa podatkowego

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Stabil Future sp. z o.o.ul. Podmiejska 1901-498Warszawa
State Street Bank International Gmbh sp. z o.o. Oddział w Polsceul. Podgórska 3631-536Kraków
Bny Mellon (Poland) sp. z o.o.ul. Swobodna 350-088Wrocław
Covetrus International Services sp. z o.o.ul. Szkolna 1763-100Śrem
Grupa Pbi sp. z o.o.ul. Błonie 827-600Sandomierz
Infosys Poland sp. z o.o.ul. Pomorska 106A91-402Łódź
Chespa Group sp. z o.o.ul. Opolska 10A47-316Chorula
Ibm Bto Business Consulting Services sp. z o.o.ul. Armii Krajowej 1630-150Kraków
Pricewaterhousecoopers Polska sp. z o.o. sp.k.ul. Polna 1100-633Warszawa
EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k.rondo Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 100-124Warszawa

Opis bazy biur rachunkowych i doradztwa podatkowego

Zgodnie z przepisami prawa biuro rachunkowe może założyć nie tylko biegły rewident czy doradca podatkowy, ale właściwie każda osoba, która posiada tzw. pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest karana za czyny określone w ustawie o rachunkowości (chodzi głównie o przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi).

Zadaniem biura rachunkowego jest prowadzenie w imieniu płatnika ksiąg rachunkowych, analiza ryzyk finansowych, tworzenie strategii finansowej firmy, optymalizacja podatkowa, tłumaczenie przepisów podatkowych, sporządzanie deklaracji, a także reprezentacja przed urzędami skarbowymi i administracyjnymi.

Z pomocy biur rachunkowych i doradztwa podatkowego korzysta większość przedsiębiorców, niezależnie od branży, w której działają. Razem z powiększeniem skali wykonywanej działalności, usługi sprawdzonego biura rachunkowego stają się konieczne. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą osiągnąć zauważalne oszczędności oraz prowadzić wszystkie działania w zakresie działalności zgodnie z prawem.

Przygotowana przez nas baza biur rachunkowych i doradztwa podatkowego posiada dane dotyczące wszystkich aktywnych przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi. Dostępne w niej informacje, takie jak zakres działalności, dane kontaktowe, adres siedziby czy wysokość zatrudnienia, mogą ułatwić zdobycie nowych nabywców firmom oferującym produkty oraz usługi wykorzystywane w biurach rachunkowych.

Liczba rekordów:
64 471
Cena netto:
Skontaktuj się z nami