<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza biur podróży

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 79 (Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane).

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79)

Dział ten obejmuje:

  • działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,
  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,
  • działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,
  • działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,
  • działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
  • pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.
Liczba rekordów:
11 119
Cena netto:
5 357,65 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy biur podróży

Oferowana lista biur podróży zawiera aktualne dane 11 119 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 11 119222,38 zł
Numery rejestrowe 11 119555,95 zł
Adresy pocztowe 11 084886,72 zł
Adresy stron internetowych 1 69084,50 zł
Adresy e-mail 3 632363,20 zł
Numery telefonu 4 758951,60 zł
Skala działalności 9 923992,30 zł
Dane finansowe 2 6021 301,00 zł
Wszystkie rekordy11 1195 357,65 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie biur podróży w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy biur podróży

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Itaka Holdings sp. z o.o.ul. Władysława Reymonta 3945-072Opole
"Tui Poland" sp. z o.o.ul. Wołoska 22A02-675Warszawa
Coral Travel Poland sp. z o.o.ul. Postępu 17 B02-676Warszawa
Rainbow Tours SAul. Piotrkowska 27090-361Łódź
Nowa Itaka sp. z o.o.ul. Władysława Reymonta 3945-072Opole
Grecos Holiday sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 76A60-311Poznań
Etravel SAal. Aleje Jerozolimskie 9600-807Warszawa
"Exim" SAul. Elżbiety Drużbackiej 1101-622Warszawa
Esky.pl SAul. Murckowska 14A40-265Katowice
Goelett sp. z o.o.al. Aleje Jerozolimskie 18002-486Warszawa

Jak zamówić spis biur podróży?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
11 119
Cena netto:
5 357,65 zł