<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza biur maklerskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 66.12.Z (Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych).

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność na rynkach finansowych wykonywaną na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,
  • pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
  • pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
  • działalność kantorów wymiany walut itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności na rynkach finansowych wykonywanej na własny rachunek, sklasyfikowanej w 64.99.Z,
  • zarządzania portfelem papierów wartościowych, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.30.Z.
Liczba rekordów:
2 341
Cena netto:
915,03 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy biur maklerskich

Oferowana lista biur maklerskich zawiera aktualne dane 2 341 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2 34123,41 zł
Numery rejestrowe 2 34193,64 zł
Adresy pocztowe 2 341187,28 zł
Adresy stron internetowych 923,68 zł
Adresy e-mail 43225,92 zł
Numery telefonu 1 040187,20 zł
Skala działalności 2 024202,40 zł
Dane finansowe 383191,50 zł
Wszystkie rekordy2 341915,03 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie biur maklerskich w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis biur maklerskich?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
2 341
Cena netto:
915,03 zł