<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza biur inżynierskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 71.12.Z (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne).

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:
  • maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,
  • projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
  • projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
  • projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,
 • opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,
 • projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,
 • wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:
  • wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,
  • wykonywanie pomiarów hydrologicznych,
  • opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,
 • działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z,
 • doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
 • wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,
 • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,
 • projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,
 • fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z
 • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.
Liczba rekordów:
58 405
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy biur inżynierskich

Oferowana lista biur inżynierskich zawiera aktualne dane 58 405 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 58 405
Numery rejestrowe 58 405
Adresy pocztowe 58 281
Adresy stron internetowych 4 203
Adresy e-mail 19 498
Numery telefonu 24 632
Skala działalności 54 930
Dane finansowe 6 865
Wszystkie rekordy58 405

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie biur inżynierskich w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy biur inżynierskich

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Electrum Concreo sp. z o.o.ul. Watykańska 1315-638Białystok
"Dürr Poland" sp. z o.o.ul. Stanisława Żółkiewskiego 12526-600Radom
Pge Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o.ul. Hoża 63/6700-681Warszawa
Ch2M Polska Services sp. z o.o.ul. Marii Konopnickiej 3130-302Kraków
Renpro sp. z o.o.ul. Małopolska 4370-515Szczecin
Grohe Polska sp. z o.o.ul. Puławska 18202-670Warszawa
Sbb Energy SAul. Łowicka 145-324Opole
Seen Technologie sp. z o.o.ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 300-728Warszawa
GE Aerospace Poland sp. z o.o.al. Aleja Krakowska 110/11402-256Warszawa
Prochem SAul. Łopuszańska 9502-457Warszawa

Opis bazy biur inżynierskich

Obszar, w którym działają biura inżynierskie jest szeroki. Łączy zadania projektowe, związane z nimi doradztwo, kompleksowe opracowywanie projektów oraz wykonywanie koniecznych pomiarów. Fachowcom powierzyć można całościową realizację zadań, począwszy od stworzenia koncepcji, przez uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, aż po realizację właściwego zadania projektowego.

Biura inżynierskie mogą funkcjonować w przeróżnych branżach, dlatego też zatrudniają osoby specjalizujące się w konkretnych dziedzinach: od inżynierii lądowej i wodnej, przez chemiczną, aż po doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, także w obszarze gospodarki wodnej. W kompetencji fachowców znajduje się również opracowywanie projektów instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych czy sanitarnych.

Oferowana baza obejmuje informacje na temat biur inżynierskich, które będą bardzo przydatne przedsiębiorcom, chcącym powierzyć profesjonalistom opracowanie projektu bądź wykonanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i geodezyjnych.

Liczba rekordów:
58 405
Cena netto:
Skontaktuj się z nami