<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza aktuariuszy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 66.29.Z (Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne).

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność pomocniczą ściśle zwiazaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i brokrerów ubezpieczeniowych:
    • zarządzanie dobrami powypadkowymi,
    • usługi aktuariuszy.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności w zakresie ratownictwa morskiego, sklasyfikowanej w 52.22.A.
Liczba rekordów:
2 903
Cena netto:
977,09 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy aktuariuszy

Oferowana lista aktuariuszy zawiera aktualne dane 2 903 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2 90329,03 zł
Numery rejestrowe 2 903116,12 zł
Adresy pocztowe 2 903232,24 zł
Adresy stron internetowych 682,72 zł
Adresy e-mail 71342,78 zł
Numery telefonu 980176,40 zł
Skala działalności 2 753275,30 zł
Dane finansowe 205102,50 zł
Wszystkie rekordy2 903977,09 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie aktuariuszy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis aktuariuszy?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
2 903
Cena netto:
977,09 zł