<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza agentów sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 46.17.Z (Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych).

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z)

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2?46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.
Liczba rekordów:
3 836
Cena netto:
1 316,64 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy agentów sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe

Oferowana lista agentów sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe zawiera aktualne dane 3 836 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 3 83638,36 zł
Numery rejestrowe 3 836153,44 zł
Adresy pocztowe 3 836306,88 zł
Adresy stron internetowych 552,20 zł
Adresy e-mail 89453,64 zł
Numery telefonu 1 049188,82 zł
Skala działalności 3 453345,30 zł
Dane finansowe 456228,00 zł
Wszystkie rekordy3 8361 316,64 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie agentów sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis agentów sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
3 836
Cena netto:
1 316,64 zł