<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: luty 2019

Podsumowanie miesiąca: luty 2019

28 lutego 2019

W lutym 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 892 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2019

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2019

31 stycznia 2019

W styczniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 658 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: grudzień 2018

Podsumowanie miesiąca: grudzień 2018

31 grudnia 2018

W grudniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 23 869 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: listopad 2018

Podsumowanie miesiąca: listopad 2018

30 listopada 2018

W listopadzie 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 23 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: październik 2018

Podsumowanie miesiąca: październik 2018

31 października 2018

W październiku 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 888 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2018

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2018

30 września 2018

We wrześniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 998 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2018

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2018

31 sierpnia 2018

W sierpniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 32 394 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: lipiec 2018

Podsumowanie miesiąca: lipiec 2018

31 lipca 2018

W lipcu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 31 142 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2018

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2018

30 czerwca 2018

W czerwcu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 33 166 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: maj 2018

Podsumowanie miesiąca: maj 2018

31 maja 2018

W maju 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 36 120 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2018

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2018

30 kwietnia 2018

W kwietniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 33 850 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: marzec 2018

Podsumowanie miesiąca: marzec 2018

31 marca 2018

W marcu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 29 182 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: luty 2018

Podsumowanie miesiąca: luty 2018

28 lutego 2018

W lutym 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 28 474 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2018

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2018

31 stycznia 2018

W styczniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 40 291 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: grudzień 2017

Podsumowanie miesiąca: grudzień 2017

31 grudnia 2017

W grudniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 25 094 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: listopad 2017

Podsumowanie miesiąca: listopad 2017

30 listopada 2017

W listopadzie 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 29 344 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: październik 2017

Podsumowanie miesiąca: październik 2017

31 października 2017

W październiku 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 519 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2017

Podsumowanie miesiąca: wrzesień 2017

30 września 2017

We wrześniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 35 421 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2017

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2017

31 sierpnia 2017

W sierpniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 689 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: lipiec 2017

Podsumowanie miesiąca: lipiec 2017

31 lipca 2017

W lipcu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 30 252 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).