<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 20 marca 2019

Podsumowanie dnia: 20 marca 2019

20 marca 2019

W środę 20 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 151 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 marca 2019

Podsumowanie dnia: 19 marca 2019

19 marca 2019

We wtorek 19 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 342 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 marca 2019

Podsumowanie dnia: 18 marca 2019

18 marca 2019

W poniedziałek 18 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 136 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 marca 2019

Podsumowanie dnia: 17 marca 2019

17 marca 2019

W niedzielę 17 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 22 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 marca 2019

Podsumowanie dnia: 16 marca 2019

16 marca 2019

W sobotę 16 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 86 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 marca 2019

Podsumowanie dnia: 15 marca 2019

15 marca 2019

W piątek 15 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 020 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 marca 2019

Podsumowanie dnia: 14 marca 2019

14 marca 2019

W czwartek 14 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 723 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 marca 2019

Podsumowanie dnia: 13 marca 2019

13 marca 2019

W środę 13 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 marca 2019

Podsumowanie dnia: 12 marca 2019

12 marca 2019

We wtorek 12 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 858 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 marca 2019

Podsumowanie dnia: 11 marca 2019

11 marca 2019

W poniedziałek 11 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 562 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 marca 2019

Podsumowanie dnia: 10 marca 2019

10 marca 2019

W niedzielę 10 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 76 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 marca 2019

Podsumowanie dnia: 9 marca 2019

9 marca 2019

W sobotę 9 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 89 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 marca 2019

Podsumowanie dnia: 8 marca 2019

8 marca 2019

W piątek 8 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 922 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 marca 2019

Podsumowanie dnia: 7 marca 2019

7 marca 2019

W czwartek 7 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 986 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 marca 2019

Podsumowanie dnia: 6 marca 2019

6 marca 2019

W środę 6 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 110 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 marca 2019

Podsumowanie dnia: 5 marca 2019

5 marca 2019

We wtorek 5 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 347 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 marca 2019

Podsumowanie dnia: 4 marca 2019

4 marca 2019

W poniedziałek 4 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 478 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 marca 2019

Podsumowanie dnia: 3 marca 2019

3 marca 2019

W niedzielę 3 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 76 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 marca 2019

Podsumowanie dnia: 2 marca 2019

2 marca 2019

W sobotę 2 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 280 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 marca 2019

Podsumowanie dnia: 1 marca 2019

1 marca 2019

W piątek 1 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 723 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).