<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 4-10 lutego 2019

10 lutego 2019

W tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 736 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,5% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie96920,5%
małopolskie53511,3%
śląskie51410,9%
wielkopolskie48010,1%
dolnośląskie3888,2%
pomorskie3056,4%
łódzkie2505,3%
kujawsko-pomorskie2184,6%
zachodniopomorskie1793,8%
lubelskie1773,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu), budownictwo (15,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)84317,8%
Budownictwo (PKD F)71515,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)61613,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)3898,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)3838,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)3206,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)3136,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)2435,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1673,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)1593,4%
Pozostałe58812,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 373 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu), transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)2355,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)1703,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)1693,6%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1583,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)1553,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1242,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1092,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)982,1%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)942,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)871,8%
Pozostałe3 33770,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (3,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 38871,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością85418,0%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym1483,1%
spółki komandytowe1162,4%
fundacje541,1%
stowarzyszenia461,0%
wspólnoty mieszkaniowe320,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS280,6%
spółki jawne230,5%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS220,5%
Pozostałe250,5%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 4 do 10 lutego 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 51574,2%
własność prywatna krajowa pozostała1102,3%
własność zagraniczna711,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Pozostałe1 02021,5%