<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie tygodnia: 31 grudnia 2018 - 6 stycznia 2019

6 stycznia 2019

W tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 029 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2 42718,6%
śląskie1 37810,6%
małopolskie1 32910,2%
wielkopolskie1 31910,1%
dolnośląskie1 0598,1%
pomorskie9097,0%
łódzkie7015,4%
zachodniopomorskie6164,7%
lubelskie5814,5%
podkarpackie5704,4%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (17,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2 21017,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1 83014,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1 74013,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 32210,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)9837,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)9567,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)9277,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)6565,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)6054,6%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)4223,2%
Pozostałe1 37810,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 416 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (5,9% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,0% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)7705,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)4803,7%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)3953,0%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)3903,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)3742,9%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)3452,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)3022,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)2491,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)2351,8%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)2231,7%
Pozostałe9 26671,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 28 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (88,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą11 49688,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6414,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym3492,7%
wspólnoty mieszkaniowe1461,1%
spółki komandytowe750,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne620,5%
stowarzyszenia niewpisane do KRS390,3%
przedszkola niepubliczne360,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS330,3%
fundacje300,2%
Pozostałe1220,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w tygodniu od 31 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,1% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych11 74590,1%
własność zagraniczna2802,1%
własność prywatna krajowa pozostała1511,2%
własność samorządowa850,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej100,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność Skarbu Państwa30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
Pozostałe7185,5%