<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2019

31 stycznia 2019

W styczniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 151 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 54919,0%
śląskie2 93710,1%
małopolskie2 8349,7%
wielkopolskie2 8349,7%
dolnośląskie2 4618,4%
pomorskie2 0256,9%
łódzkie1 5885,4%
zachodniopomorskie1 4064,8%
lubelskie1 3424,6%
kujawsko-pomorskie1 3034,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)5 71219,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 31214,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 67812,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 2097,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 1557,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 9476,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 8036,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 4815,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 4735,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)9393,2%
Pozostałe3 44211,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 499 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność związana z oprogramowaniem (4,2% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,4% ogółu).

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1 2114,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 1283,9%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)9893,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)9893,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)8723,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)8452,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)6882,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)6422,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)5982,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4891,7%
Pozostałe20 70071,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 37 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (2,3% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą23 05079,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 41411,7%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym6712,3%
spółki komandytowe4691,6%
wspólnoty mieszkaniowe2690,9%
stowarzyszenia niewpisane do KRS2440,8%
stowarzyszenia2050,7%
fundacje1860,6%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS1840,6%
spółki jawne1150,4%
Pozostałe3441,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w styczniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (81,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych23 67881,2%
własność prywatna krajowa pozostała7102,4%
własność zagraniczna5481,9%
własność samorządowa920,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych360,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej330,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej220,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,0%
Pozostałe4 00013,7%