<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: grudzień 2018

31 grudnia 2018

W grudniu 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 23 869 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 48418,8%
wielkopolskie2 65511,1%
małopolskie2 3059,7%
śląskie2 0858,7%
dolnośląskie1 8797,9%
łódzkie1 4656,1%
pomorskie1 4346,0%
lubelskie1 4015,9%
podkarpackie1 2035,0%
kujawsko-pomorskie1 0884,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2018 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to pozostała działalność usługowa (25,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,0% ogółu) oraz budownictwo (11,1% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)5 95625,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 34314,0%
Budownictwo (PKD F)2 65211,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 43910,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 5216,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 2905,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 2765,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 0074,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)9393,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)7783,3%
Pozostałe2 66811,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 465 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (19,8% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,7% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,4% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)4 72519,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)8873,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)8063,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5912,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)5192,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)5112,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)4662,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)4501,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)4381,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)4051,7%
Pozostałe14 07159,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 34 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2018 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (60,7% ogółu), samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do krs (18,9% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą14 48760,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS4 52118,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 77511,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym4862,0%
spółki komandytowe4341,8%
wspólnoty mieszkaniowe3201,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1790,7%
fundacje1420,6%
stowarzyszenia1410,6%
spółki jawne1070,4%
Pozostałe2771,2%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2018 r. to własność krajowych osób fizycznych (62,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (21,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14 94962,6%
własność prywatna krajowa pozostała5 05121,2%
własność zagraniczna3651,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej800,3%
własność samorządowa340,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych330,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej230,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,1%
własność Skarbu Państwa100,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych80,0%
Pozostałe3 29713,8%