<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 16 marca 2019

16 marca 2019

W sobotę 16 marca 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 89 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), podkarpackie (7,9% ogółu) oraz pomorskie (7,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2224,7%
podkarpackie77,9%
pomorskie77,9%
małopolskie77,9%
kujawsko-pomorskie77,9%
dolnośląskie77,9%
wielkopolskie66,7%
łódzkie66,7%
zachodniopomorskie55,6%
świętokrzyskie44,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 16 marca 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,0% ogółu), budownictwo (15,7% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (12,4% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1618,0%
Budownictwo (PKD F)1415,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1112,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1011,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)910,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)89,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)55,6%
Edukacja (PKD P)44,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)33,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)33,4%
Pozostałe66,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 62 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,9% ogółu), sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (4,5% ogółu) oraz pozostała działalność pocztowa i kurierska (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)77,9%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)44,5%
Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)33,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)33,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)33,4%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)33,4%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)22,2%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)22,2%
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)22,2%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)22,2%
Pozostałe5865,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w jednej grupie w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Jedyna forma prawna, w której prowadzone są podmioty rozpoczynające działalność w sobotę 16 marca 2019 r., to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (100,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą89100,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 16 marca 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8797,8%
własność zagraniczna22,2%