<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 stycznia 2019

12 stycznia 2019

W sobotę 12 stycznia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 93 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (28,0% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz małopolskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2628,0%
śląskie1111,8%
małopolskie1010,8%
łódzkie77,5%
kujawsko-pomorskie66,5%
pomorskie55,4%
lubelskie55,4%
świętokrzyskie44,3%
dolnośląskie44,3%
opolskie33,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 12 stycznia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,0% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,0% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (9,7% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2729,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1314,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)99,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)99,7%
Budownictwo (PKD F)77,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)66,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)55,4%
Edukacja (PKD P)44,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)33,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)33,2%
Pozostałe77,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 54 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,5% ogółu), konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (6,5% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)66,5%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)66,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)44,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)44,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)44,3%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)44,3%
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)33,2%
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)22,2%
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)22,2%
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)22,2%
Pozostałe5660,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 12 stycznia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,8% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,1% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą9197,8%
wspólnoty mieszkaniowe11,1%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,1%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 12 stycznia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9096,8%
własność zagraniczna33,2%