<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 stycznia 2019

12 stycznia 2019

W sobotę 12 stycznia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 71 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (29,6% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (11,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie2129,6%
małopolskie811,3%
śląskie811,3%
pomorskie57,0%
łódzkie57,0%
lubelskie57,0%
opolskie34,2%
kujawsko-pomorskie34,2%
warmińsko-mazurskie34,2%
dolnośląskie34,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 12 stycznia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,9% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16,9% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1723,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1216,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)811,3%
Budownictwo (PKD F)79,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)68,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)57,0%
Edukacja (PKD P)45,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)22,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)22,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)22,8%
Pozostałe68,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 46 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (5,6% ogółu), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu) oraz transport drogowy towarów (4,2% ogółu).

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)45,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)34,2%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)34,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)34,2%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)34,2%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)22,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)22,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)22,8%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)22,8%
Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)22,8%
Pozostałe4563,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 12 stycznia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,2% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (1,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą6997,2%
wspólnoty mieszkaniowe11,4%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym11,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 12 stycznia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6895,8%
własność zagraniczna34,2%