<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 15 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 15 lutego 2015

15 lutego 2015

W niedzielę 15 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 192 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 14 lutego 2015

14 lutego 2015

W sobotę 14 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 111 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 13 lutego 2015

13 lutego 2015

W piątek 13 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 543 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 12 lutego 2015

12 lutego 2015

W czwartek 12 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 801 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 11 lutego 2015

11 lutego 2015

W środę 11 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 755 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 10 lutego 2015

10 lutego 2015

We wtorek 10 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 027 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 9 lutego 2015

9 lutego 2015

W poniedziałek 9 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 401 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 2-8 lutego 2015

Podsumowanie tygodnia: 2-8 lutego 2015

8 lutego 2015

W tygodniu od 2 do 8 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 711 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 8 lutego 2015

8 lutego 2015

W niedzielę 8 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 7 lutego 2015

7 lutego 2015

W sobotę 7 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 97 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 6 lutego 2015

6 lutego 2015

W piątek 6 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 854 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 5 lutego 2015

5 lutego 2015

W czwartek 5 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 980 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 4 lutego 2015

4 lutego 2015

W środę 4 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 009 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 3 lutego 2015

3 lutego 2015

We wtorek 3 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 055 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 2 lutego 2015

2 lutego 2015

W poniedziałek 2 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 680 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 26 stycznia 2015 - 1 lutego 2015

Podsumowanie tygodnia: 26 stycznia 2015 - 1 lutego 2015

1 lutego 2015

W tygodniu od 26 stycznia do 1 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 8 593 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 lutego 2015

Podsumowanie dnia: 1 lutego 2015

1 lutego 2015

W niedzielę 1 lutego 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 587 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2015

Podsumowanie miesiąca: styczeń 2015

31 stycznia 2015

W styczniu 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 34 479 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 stycznia 2015

Podsumowanie dnia: 31 stycznia 2015

31 stycznia 2015

W sobotę 31 stycznia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 65 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 stycznia 2015

Podsumowanie dnia: 30 stycznia 2015

30 stycznia 2015

W piątek 30 stycznia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 486 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).