<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 21 marca 2015

Podsumowanie dnia: 21 marca 2015

21 marca 2015

W sobotę 21 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 84 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 marca 2015

Podsumowanie dnia: 20 marca 2015

20 marca 2015

W piątek 20 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 703 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 marca 2015

Podsumowanie dnia: 19 marca 2015

19 marca 2015

W czwartek 19 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 664 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 marca 2015

Podsumowanie dnia: 18 marca 2015

18 marca 2015

W środę 18 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 733 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 marca 2015

Podsumowanie dnia: 17 marca 2015

17 marca 2015

We wtorek 17 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 901 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 marca 2015

Podsumowanie dnia: 16 marca 2015

16 marca 2015

W poniedziałek 16 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 802 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 marca 2015

Podsumowanie tygodnia: 9-15 marca 2015

15 marca 2015

W tygodniu od 9 do 15 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 363 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 marca 2015

Podsumowanie dnia: 15 marca 2015

15 marca 2015

W niedzielę 15 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 228 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 marca 2015

Podsumowanie dnia: 14 marca 2015

14 marca 2015

W sobotę 14 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 115 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 marca 2015

Podsumowanie dnia: 13 marca 2015

13 marca 2015

W piątek 13 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 710 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 marca 2015

Podsumowanie dnia: 12 marca 2015

12 marca 2015

W czwartek 12 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 890 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 marca 2015

Podsumowanie dnia: 11 marca 2015

11 marca 2015

W środę 11 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 838 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 marca 2015

Podsumowanie dnia: 10 marca 2015

10 marca 2015

We wtorek 10 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 210 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 marca 2015

Podsumowanie dnia: 9 marca 2015

9 marca 2015

W poniedziałek 9 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 372 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 2-8 marca 2015

Podsumowanie tygodnia: 2-8 marca 2015

8 marca 2015

W tygodniu od 2 do 8 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 528 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 marca 2015

Podsumowanie dnia: 8 marca 2015

8 marca 2015

W niedzielę 8 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 44 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 marca 2015

Podsumowanie dnia: 7 marca 2015

7 marca 2015

W sobotę 7 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 121 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 marca 2015

Podsumowanie dnia: 6 marca 2015

6 marca 2015

W piątek 6 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 800 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 marca 2015

Podsumowanie dnia: 5 marca 2015

5 marca 2015

W czwartek 5 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 146 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 marca 2015

Podsumowanie dnia: 4 marca 2015

4 marca 2015

W środę 4 marca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 143 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).