<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 24 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 24 kwietnia 2015

24 kwietnia 2015

W piątek 24 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 635 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 23 kwietnia 2015

23 kwietnia 2015

W czwartek 23 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 676 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 22 kwietnia 2015

22 kwietnia 2015

W środę 22 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 781 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 21 kwietnia 2015

21 kwietnia 2015

We wtorek 21 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 791 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 20 kwietnia 2015

20 kwietnia 2015

W poniedziałek 20 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 404 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 13-19 kwietnia 2015

Podsumowanie tygodnia: 13-19 kwietnia 2015

19 kwietnia 2015

W tygodniu od 13 do 19 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 934 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 19 kwietnia 2015

19 kwietnia 2015

W niedzielę 19 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 15 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 18 kwietnia 2015

18 kwietnia 2015

W sobotę 18 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 85 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 17 kwietnia 2015

17 kwietnia 2015

W piątek 17 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 745 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 16 kwietnia 2015

16 kwietnia 2015

W czwartek 16 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 886 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 15 kwietnia 2015

15 kwietnia 2015

W środę 15 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 732 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 14 kwietnia 2015

14 kwietnia 2015

We wtorek 14 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 091 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 13 kwietnia 2015

13 kwietnia 2015

W poniedziałek 13 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 378 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 6-12 kwietnia 2015

Podsumowanie tygodnia: 6-12 kwietnia 2015

12 kwietnia 2015

W tygodniu od 6 do 12 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 704 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 12 kwietnia 2015

12 kwietnia 2015

W niedzielę 12 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 11 kwietnia 2015

11 kwietnia 2015

W sobotę 11 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 129 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 10 kwietnia 2015

10 kwietnia 2015

W piątek 10 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 332 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 9 kwietnia 2015

9 kwietnia 2015

W czwartek 9 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 992 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 8 kwietnia 2015

8 kwietnia 2015

W środę 8 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 365 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 kwietnia 2015

Podsumowanie dnia: 7 kwietnia 2015

7 kwietnia 2015

We wtorek 7 kwietnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 773 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).