<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 25 maja 2015

Podsumowanie dnia: 25 maja 2015

25 maja 2015

W poniedziałek 25 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 945 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 18-24 maja 2015

Podsumowanie tygodnia: 18-24 maja 2015

24 maja 2015

W tygodniu od 18 do 24 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 645 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 maja 2015

Podsumowanie dnia: 24 maja 2015

24 maja 2015

W niedzielę 24 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 17 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 maja 2015

Podsumowanie dnia: 23 maja 2015

23 maja 2015

W sobotę 23 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 58 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 maja 2015

Podsumowanie dnia: 22 maja 2015

22 maja 2015

W piątek 22 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 626 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 maja 2015

Podsumowanie dnia: 21 maja 2015

21 maja 2015

W czwartek 21 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 710 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 maja 2015

Podsumowanie dnia: 20 maja 2015

20 maja 2015

W środę 20 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 968 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 maja 2015

Podsumowanie dnia: 19 maja 2015

19 maja 2015

We wtorek 19 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 776 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 maja 2015

Podsumowanie dnia: 18 maja 2015

18 maja 2015

W poniedziałek 18 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 492 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 maja 2015

Podsumowanie tygodnia: 11-17 maja 2015

17 maja 2015

W tygodniu od 11 do 17 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 060 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 maja 2015

Podsumowanie dnia: 17 maja 2015

17 maja 2015

W niedzielę 17 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 maja 2015

Podsumowanie dnia: 16 maja 2015

16 maja 2015

W sobotę 16 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 115 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 maja 2015

Podsumowanie dnia: 15 maja 2015

15 maja 2015

W piątek 15 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 416 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 maja 2015

Podsumowanie dnia: 14 maja 2015

14 maja 2015

W czwartek 14 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 884 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 maja 2015

Podsumowanie dnia: 13 maja 2015

13 maja 2015

W środę 13 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 767 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 maja 2015

Podsumowanie dnia: 12 maja 2015

12 maja 2015

We wtorek 12 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 067 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 maja 2015

Podsumowanie dnia: 11 maja 2015

11 maja 2015

W poniedziałek 11 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 789 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 4-10 maja 2015

Podsumowanie tygodnia: 4-10 maja 2015

10 maja 2015

W tygodniu od 4 do 10 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 685 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 maja 2015

Podsumowanie dnia: 10 maja 2015

10 maja 2015

W niedzielę 10 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 151 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 maja 2015

Podsumowanie dnia: 9 maja 2015

9 maja 2015

W sobotę 9 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 105 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).