<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2015

14 czerwca 2015

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 13 czerwca 2015

13 czerwca 2015

W sobotę 13 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 60 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 12 czerwca 2015

12 czerwca 2015

W piątek 12 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 784 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 11 czerwca 2015

11 czerwca 2015

W czwartek 11 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 798 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 10 czerwca 2015

10 czerwca 2015

W środę 10 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 362 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 9 czerwca 2015

9 czerwca 2015

We wtorek 9 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 840 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 8 czerwca 2015

8 czerwca 2015

W poniedziałek 8 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 724 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 1-7 czerwca 2015

Podsumowanie tygodnia: 1-7 czerwca 2015

7 czerwca 2015

W tygodniu od 1 do 7 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 14 154 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 7 czerwca 2015

7 czerwca 2015

W niedzielę 7 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 33 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2015

6 czerwca 2015

W sobotę 6 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 99 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2015

5 czerwca 2015

W piątek 5 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 597 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2015

4 czerwca 2015

W czwartek 4 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 89 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 3 czerwca 2015

3 czerwca 2015

W środę 3 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 342 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 2 czerwca 2015

2 czerwca 2015

We wtorek 2 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 541 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 czerwca 2015

Podsumowanie dnia: 1 czerwca 2015

1 czerwca 2015

W poniedziałek 1 czerwca 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 460 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 25-31 maja 2015

Podsumowanie tygodnia: 25-31 maja 2015

31 maja 2015

W tygodniu od 25 do 31 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 189 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: maj 2015

Podsumowanie miesiąca: maj 2015

31 maja 2015

W maju 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 30 162 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 maja 2015

Podsumowanie dnia: 31 maja 2015

31 maja 2015

W niedzielę 31 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 maja 2015

Podsumowanie dnia: 30 maja 2015

30 maja 2015

W sobotę 30 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 46 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 maja 2015

Podsumowanie dnia: 29 maja 2015

29 maja 2015

W piątek 29 maja 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 491 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).