<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2018

21 listopada 2018

W środę 21 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 547 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2018

20 listopada 2018

We wtorek 20 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 672 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2018

19 listopada 2018

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 221 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 12-18 listopada 2018

Podsumowanie tygodnia: 12-18 listopada 2018

18 listopada 2018

W tygodniu od 12 do 18 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 551 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2018

18 listopada 2018

W niedzielę 18 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2018

17 listopada 2018

W sobotę 17 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 128 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2018

16 listopada 2018

W piątek 16 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 798 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2018

15 listopada 2018

W czwartek 15 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 219 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2018

14 listopada 2018

W środę 14 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 997 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 13 listopada 2018

13 listopada 2018

We wtorek 13 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 909 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 12 listopada 2018

12 listopada 2018

W poniedziałek 12 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 474 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 5-11 listopada 2018

Podsumowanie tygodnia: 5-11 listopada 2018

11 listopada 2018

W tygodniu od 5 do 11 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 7 317 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 11 listopada 2018

11 listopada 2018

W niedzielę 11 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 52 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 10 listopada 2018

10 listopada 2018

W sobotę 10 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 178 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 9 listopada 2018

9 listopada 2018

W piątek 9 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 838 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 8 listopada 2018

8 listopada 2018

W czwartek 8 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 931 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 7 listopada 2018

7 listopada 2018

W środę 7 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 085 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 6 listopada 2018

6 listopada 2018

We wtorek 6 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 150 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 listopada 2018

Podsumowanie dnia: 5 listopada 2018

5 listopada 2018

W poniedziałek 5 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 096 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 29 października 2018 - 4 listopada 2018

Podsumowanie tygodnia: 29 października 2018 - 4 listopada 2018

4 listopada 2018

W tygodniu od 29 października do 4 listopada 2018 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 9 274 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).