<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 24 września 2015

Podsumowanie dnia: 24 września 2015

24 września 2015

W czwartek 24 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 607 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 września 2015

Podsumowanie dnia: 23 września 2015

23 września 2015

W środę 23 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 623 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 września 2015

Podsumowanie dnia: 22 września 2015

22 września 2015

We wtorek 22 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 697 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 września 2015

Podsumowanie dnia: 21 września 2015

21 września 2015

W poniedziałek 21 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 267 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 14-20 września 2015

Podsumowanie tygodnia: 14-20 września 2015

20 września 2015

W tygodniu od 14 do 20 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 714 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 września 2015

Podsumowanie dnia: 20 września 2015

20 września 2015

W niedzielę 20 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 80 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 września 2015

Podsumowanie dnia: 19 września 2015

19 września 2015

W sobotę 19 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 69 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 września 2015

Podsumowanie dnia: 18 września 2015

18 września 2015

W piątek 18 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 778 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 września 2015

Podsumowanie dnia: 17 września 2015

17 września 2015

W czwartek 17 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 842 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 września 2015

Podsumowanie dnia: 16 września 2015

16 września 2015

W środę 16 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 961 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 września 2015

Podsumowanie dnia: 15 września 2015

15 września 2015

We wtorek 15 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 487 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 września 2015

Podsumowanie dnia: 14 września 2015

14 września 2015

W poniedziałek 14 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 498 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 7-13 września 2015

Podsumowanie tygodnia: 7-13 września 2015

13 września 2015

W tygodniu od 7 do 13 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 819 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 września 2015

Podsumowanie dnia: 13 września 2015

13 września 2015

W niedzielę 13 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 17 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 września 2015

Podsumowanie dnia: 12 września 2015

12 września 2015

W sobotę 12 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 100 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 września 2015

Podsumowanie dnia: 11 września 2015

11 września 2015

W piątek 11 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 837 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 września 2015

Podsumowanie dnia: 10 września 2015

10 września 2015

W czwartek 10 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 203 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 września 2015

Podsumowanie dnia: 9 września 2015

9 września 2015

W środę 9 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 013 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 września 2015

Podsumowanie dnia: 8 września 2015

8 września 2015

We wtorek 8 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 990 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 września 2015

Podsumowanie dnia: 7 września 2015

7 września 2015

W poniedziałek 7 września 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 659 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).