<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2015

14 listopada 2015

W sobotę 14 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 120 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 13 listopada 2015

13 listopada 2015

W piątek 13 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 733 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 12 listopada 2015

12 listopada 2015

W czwartek 12 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 390 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 11 listopada 2015

11 listopada 2015

W środę 11 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 102 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 10 listopada 2015

10 listopada 2015

We wtorek 10 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 209 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 9 listopada 2015

9 listopada 2015

W poniedziałek 9 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 427 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 2-8 listopada 2015

Podsumowanie tygodnia: 2-8 listopada 2015

8 listopada 2015

W tygodniu od 2 do 8 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 11 392 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 8 listopada 2015

8 listopada 2015

W niedzielę 8 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 7 listopada 2015

7 listopada 2015

W sobotę 7 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 124 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 6 listopada 2015

6 listopada 2015

W piątek 6 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 964 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 5 listopada 2015

5 listopada 2015

W czwartek 5 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 182 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 4 listopada 2015

4 listopada 2015

W środę 4 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 338 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 3 listopada 2015

3 listopada 2015

We wtorek 3 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 641 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 2 listopada 2015

2 listopada 2015

W poniedziałek 2 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 130 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 26 października 2015 - 1 listopada 2015

Podsumowanie tygodnia: 26 października 2015 - 1 listopada 2015

1 listopada 2015

W tygodniu od 26 października do 1 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 328 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 1 listopada 2015

1 listopada 2015

W niedzielę 1 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 517 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: październik 2015

Podsumowanie miesiąca: październik 2015

31 października 2015

W październiku 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 31 931 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 października 2015

Podsumowanie dnia: 31 października 2015

31 października 2015

W sobotę 31 października 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 42 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 października 2015

Podsumowanie dnia: 30 października 2015

30 października 2015

W piątek 30 października 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 412 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 października 2015

Podsumowanie dnia: 29 października 2015

29 października 2015

W czwartek 29 października 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 495 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).