<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie miesiąca: listopad 2015

Podsumowanie miesiąca: listopad 2015

30 listopada 2015

W listopadzie 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 159 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 30 listopada 2015

30 listopada 2015

W poniedziałek 30 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 470 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 23-29 listopada 2015

Podsumowanie tygodnia: 23-29 listopada 2015

29 listopada 2015

W tygodniu od 23 do 29 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 460 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 29 listopada 2015

29 listopada 2015

W niedzielę 29 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 28 listopada 2015

28 listopada 2015

W sobotę 28 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 40 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 27 listopada 2015

27 listopada 2015

W piątek 27 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 507 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 26 listopada 2015

26 listopada 2015

W czwartek 26 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 542 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 25 listopada 2015

25 listopada 2015

W środę 25 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 751 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 24 listopada 2015

24 listopada 2015

We wtorek 24 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 596 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 23 listopada 2015

23 listopada 2015

W poniedziałek 23 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 012 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 16-22 listopada 2015

Podsumowanie tygodnia: 16-22 listopada 2015

22 listopada 2015

W tygodniu od 16 do 22 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 169 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 22 listopada 2015

22 listopada 2015

W niedzielę 22 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 21 listopada 2015

21 listopada 2015

W sobotę 21 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 72 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2015

20 listopada 2015

W piątek 20 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 846 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2015

19 listopada 2015

W czwartek 19 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 733 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2015

18 listopada 2015

W środę 18 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 784 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2015

17 listopada 2015

We wtorek 17 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 845 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2015

16 listopada 2015

W poniedziałek 16 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 874 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 listopada 2015

Podsumowanie tygodnia: 9-15 listopada 2015

15 listopada 2015

W tygodniu od 9 do 15 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 143 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2015

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2015

15 listopada 2015

W niedzielę 15 listopada 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 161 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).