<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 18 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 18 grudnia 2015

18 grudnia 2015

W piątek 18 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 788 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 17 grudnia 2015

17 grudnia 2015

W czwartek 17 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 848 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 16 grudnia 2015

16 grudnia 2015

W środę 16 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 938 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 15 grudnia 2015

15 grudnia 2015

We wtorek 15 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 269 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 14 grudnia 2015

14 grudnia 2015

W poniedziałek 14 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 148 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 7-13 grudnia 2015

Podsumowanie tygodnia: 7-13 grudnia 2015

13 grudnia 2015

W tygodniu od 7 do 13 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 909 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 13 grudnia 2015

13 grudnia 2015

W niedzielę 13 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 23 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 12 grudnia 2015

12 grudnia 2015

W sobotę 12 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 85 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 11 grudnia 2015

11 grudnia 2015

W piątek 11 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 729 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 10 grudnia 2015

10 grudnia 2015

W czwartek 10 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 079 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 9 grudnia 2015

9 grudnia 2015

W środę 9 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 798 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 8 grudnia 2015

8 grudnia 2015

We wtorek 8 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 882 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 7 grudnia 2015

7 grudnia 2015

W poniedziałek 7 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 318 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 30 listopada 2015 - 6 grudnia 2015

Podsumowanie tygodnia: 30 listopada 2015 - 6 grudnia 2015

6 grudnia 2015

W tygodniu od 30 listopada do 6 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 228 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 6 grudnia 2015

6 grudnia 2015

W niedzielę 6 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 41 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 5 grudnia 2015

5 grudnia 2015

W sobotę 5 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 128 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 4 grudnia 2015

4 grudnia 2015

W piątek 4 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 920 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 3 grudnia 2015

3 grudnia 2015

W czwartek 3 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 139 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 2 grudnia 2015

2 grudnia 2015

W środę 2 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 742 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 grudnia 2015

Podsumowanie dnia: 1 grudnia 2015

1 grudnia 2015

We wtorek 1 grudnia 2015 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 791 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).