<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 18 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 18 stycznia 2016

18 stycznia 2016

W poniedziałek 18 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 569 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 stycznia 2016

Podsumowanie tygodnia: 11-17 stycznia 2016

17 stycznia 2016

W tygodniu od 11 do 17 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 7 223 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 17 stycznia 2016

17 stycznia 2016

W niedzielę 17 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 16 stycznia 2016

16 stycznia 2016

W sobotę 16 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 150 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 15 stycznia 2016

15 stycznia 2016

W piątek 15 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 474 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 14 stycznia 2016

14 stycznia 2016

W czwartek 14 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 039 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 13 stycznia 2016

13 stycznia 2016

W środę 13 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 746 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 12 stycznia 2016

12 stycznia 2016

We wtorek 12 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 219 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 11 stycznia 2016

11 stycznia 2016

W poniedziałek 11 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 569 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 4-10 stycznia 2016

Podsumowanie tygodnia: 4-10 stycznia 2016

10 stycznia 2016

W tygodniu od 4 do 10 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 555 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 10 stycznia 2016

10 stycznia 2016

W niedzielę 10 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 191 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 9 stycznia 2016

9 stycznia 2016

W sobotę 9 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 131 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 8 stycznia 2016

8 stycznia 2016

W piątek 8 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 230 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 7 stycznia 2016

7 stycznia 2016

W czwartek 7 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 859 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 6 stycznia 2016

6 stycznia 2016

W środę 6 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 146 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 5 stycznia 2016

5 stycznia 2016

We wtorek 5 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 985 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 4 stycznia 2016

4 stycznia 2016

W poniedziałek 4 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 013 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 28 grudnia 2015 - 3 stycznia 2016

Podsumowanie tygodnia: 28 grudnia 2015 - 3 stycznia 2016

3 stycznia 2016

W tygodniu od 28 grudnia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 558 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 3 stycznia 2016

3 stycznia 2016

W niedzielę 3 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 136 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 stycznia 2016

Podsumowanie dnia: 2 stycznia 2016

2 stycznia 2016

W sobotę 2 stycznia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 915 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).