<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 9 marca 2016

Podsumowanie dnia: 9 marca 2016

9 marca 2016

W środę 9 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 798 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 marca 2016

Podsumowanie dnia: 8 marca 2016

8 marca 2016

We wtorek 8 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 991 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 marca 2016

Podsumowanie dnia: 7 marca 2016

7 marca 2016

W poniedziałek 7 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 601 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 29 lutego 2016 - 6 marca 2016

Podsumowanie tygodnia: 29 lutego 2016 - 6 marca 2016

6 marca 2016

W tygodniu od 29 lutego do 6 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 389 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 marca 2016

Podsumowanie dnia: 6 marca 2016

6 marca 2016

W niedzielę 6 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 24 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 marca 2016

Podsumowanie dnia: 5 marca 2016

5 marca 2016

W sobotę 5 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 128 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 marca 2016

Podsumowanie dnia: 4 marca 2016

4 marca 2016

W piątek 4 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 978 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 marca 2016

Podsumowanie dnia: 3 marca 2016

3 marca 2016

W czwartek 3 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 196 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 marca 2016

Podsumowanie dnia: 2 marca 2016

2 marca 2016

W środę 2 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 395 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 marca 2016

Podsumowanie dnia: 1 marca 2016

1 marca 2016

We wtorek 1 marca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 221 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: luty 2016

Podsumowanie miesiąca: luty 2016

29 lutego 2016

W lutym 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 26 683 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 29 lutego 2016

29 lutego 2016

W poniedziałek 29 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 448 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 22-28 lutego 2016

Podsumowanie tygodnia: 22-28 lutego 2016

28 lutego 2016

W tygodniu od 22 do 28 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 114 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 28 lutego 2016

28 lutego 2016

W niedzielę 28 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 27 lutego 2016

27 lutego 2016

W sobotę 27 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 26 lutego 2016

26 lutego 2016

W piątek 26 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 484 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 25 lutego 2016

25 lutego 2016

W czwartek 25 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 544 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 24 lutego 2016

24 lutego 2016

W środę 24 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 566 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 23 lutego 2016

23 lutego 2016

We wtorek 23 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 554 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2016

Podsumowanie dnia: 22 lutego 2016

22 lutego 2016

W poniedziałek 22 lutego 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).