<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 19 maja 2016

Podsumowanie dnia: 19 maja 2016

19 maja 2016

W czwartek 19 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 691 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 maja 2016

Podsumowanie dnia: 18 maja 2016

18 maja 2016

W środę 18 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 936 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 maja 2016

Podsumowanie dnia: 17 maja 2016

17 maja 2016

We wtorek 17 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 974 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 maja 2016

Podsumowanie dnia: 16 maja 2016

16 maja 2016

W poniedziałek 16 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 109 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 9-15 maja 2016

Podsumowanie tygodnia: 9-15 maja 2016

15 maja 2016

W tygodniu od 9 do 15 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 517 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 maja 2016

Podsumowanie dnia: 15 maja 2016

15 maja 2016

W niedzielę 15 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 193 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 maja 2016

Podsumowanie dnia: 14 maja 2016

14 maja 2016

W sobotę 14 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 156 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 maja 2016

Podsumowanie dnia: 13 maja 2016

13 maja 2016

W piątek 13 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 769 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 maja 2016

Podsumowanie dnia: 12 maja 2016

12 maja 2016

W czwartek 12 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 088 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 maja 2016

Podsumowanie dnia: 11 maja 2016

11 maja 2016

W środę 11 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 100 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 maja 2016

Podsumowanie dnia: 10 maja 2016

10 maja 2016

We wtorek 10 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 400 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 maja 2016

Podsumowanie dnia: 9 maja 2016

9 maja 2016

W poniedziałek 9 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 810 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 2-8 maja 2016

Podsumowanie tygodnia: 2-8 maja 2016

8 maja 2016

W tygodniu od 2 do 8 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 489 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 maja 2016

Podsumowanie dnia: 8 maja 2016

8 maja 2016

W niedzielę 8 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 maja 2016

Podsumowanie dnia: 7 maja 2016

7 maja 2016

W sobotę 7 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 115 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 maja 2016

Podsumowanie dnia: 6 maja 2016

6 maja 2016

W piątek 6 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 118 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 maja 2016

Podsumowanie dnia: 5 maja 2016

5 maja 2016

W czwartek 5 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 685 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 maja 2016

Podsumowanie dnia: 4 maja 2016

4 maja 2016

W środę 4 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 996 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 maja 2016

Podsumowanie dnia: 3 maja 2016

3 maja 2016

We wtorek 3 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 72 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 maja 2016

Podsumowanie dnia: 2 maja 2016

2 maja 2016

W poniedziałek 2 maja 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 474 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).