<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 6 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 6 lipca 2016

6 lipca 2016

W środę 6 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 096 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 5 lipca 2016

5 lipca 2016

We wtorek 5 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 323 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 4 lipca 2016

4 lipca 2016

W poniedziałek 4 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 740 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 27 czerwca 2016 - 3 lipca 2016

Podsumowanie tygodnia: 27 czerwca 2016 - 3 lipca 2016

3 lipca 2016

W tygodniu od 27 czerwca do 3 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 12 493 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 3 lipca 2016

3 lipca 2016

W niedzielę 3 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 41 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 2 lipca 2016

2 lipca 2016

W sobotę 2 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 160 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 1 lipca 2016

1 lipca 2016

W piątek 1 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 995 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2016

Podsumowanie miesiąca: czerwiec 2016

30 czerwca 2016

W czerwcu 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 31 397 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 30 czerwca 2016

30 czerwca 2016

W czwartek 30 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 563 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 29 czerwca 2016

29 czerwca 2016

W środę 29 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 524 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 28 czerwca 2016

28 czerwca 2016

We wtorek 28 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 488 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 27 czerwca 2016

27 czerwca 2016

W poniedziałek 27 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 722 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 20-26 czerwca 2016

Podsumowanie tygodnia: 20-26 czerwca 2016

26 czerwca 2016

W tygodniu od 20 do 26 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 175 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 26 czerwca 2016

26 czerwca 2016

W niedzielę 26 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 25 czerwca 2016

25 czerwca 2016

W sobotę 25 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 87 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 24 czerwca 2016

24 czerwca 2016

W piątek 24 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 563 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 23 czerwca 2016

23 czerwca 2016

W czwartek 23 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 618 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 22 czerwca 2016

22 czerwca 2016

W środę 22 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 776 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 21 czerwca 2016

21 czerwca 2016

We wtorek 21 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 701 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2016

Podsumowanie dnia: 20 czerwca 2016

20 czerwca 2016

W poniedziałek 20 czerwca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 411 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).