<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 26 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 26 lipca 2016

26 lipca 2016

We wtorek 26 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 468 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 25 lipca 2016

25 lipca 2016

W poniedziałek 25 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 880 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 18-24 lipca 2016

Podsumowanie tygodnia: 18-24 lipca 2016

24 lipca 2016

W tygodniu od 18 do 24 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 249 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 24 lipca 2016

24 lipca 2016

W niedzielę 24 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 23 lipca 2016

23 lipca 2016

W sobotę 23 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 43 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 22 lipca 2016

22 lipca 2016

W piątek 22 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 572 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 21 lipca 2016

21 lipca 2016

W czwartek 21 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 644 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 20 lipca 2016

20 lipca 2016

W środę 20 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 940 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 19 lipca 2016

19 lipca 2016

We wtorek 19 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 739 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 18 lipca 2016

18 lipca 2016

W poniedziałek 18 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 299 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 11-17 lipca 2016

Podsumowanie tygodnia: 11-17 lipca 2016

17 lipca 2016

W tygodniu od 11 do 17 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 330 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 17 lipca 2016

17 lipca 2016

W niedzielę 17 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 16 lipca 2016

16 lipca 2016

W sobotę 16 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 97 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 15 lipca 2016

15 lipca 2016

W piątek 15 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 192 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 14 lipca 2016

14 lipca 2016

W czwartek 14 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 821 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 13 lipca 2016

13 lipca 2016

W środę 13 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 706 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 12 lipca 2016

12 lipca 2016

We wtorek 12 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 957 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 11 lipca 2016

11 lipca 2016

W poniedziałek 11 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 536 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 4-10 lipca 2016

Podsumowanie tygodnia: 4-10 lipca 2016

10 lipca 2016

W tygodniu od 4 do 10 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 7 233 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 lipca 2016

Podsumowanie dnia: 10 lipca 2016

10 lipca 2016

W niedzielę 10 lipca 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 107 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).