<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 15 września 2016

Podsumowanie dnia: 15 września 2016

15 września 2016

W czwartek 15 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 286 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 września 2016

Podsumowanie dnia: 14 września 2016

14 września 2016

W środę 14 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 889 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 września 2016

Podsumowanie dnia: 13 września 2016

13 września 2016

We wtorek 13 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 739 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 września 2016

Podsumowanie dnia: 12 września 2016

12 września 2016

W poniedziałek 12 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 543 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 5-11 września 2016

Podsumowanie tygodnia: 5-11 września 2016

11 września 2016

W tygodniu od 5 do 11 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 6 463 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 września 2016

Podsumowanie dnia: 11 września 2016

11 września 2016

W niedzielę 11 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 września 2016

Podsumowanie dnia: 10 września 2016

10 września 2016

W sobotę 10 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 209 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 września 2016

Podsumowanie dnia: 9 września 2016

9 września 2016

W piątek 9 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 911 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 września 2016

Podsumowanie dnia: 8 września 2016

8 września 2016

W czwartek 8 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 891 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 września 2016

Podsumowanie dnia: 7 września 2016

7 września 2016

W środę 7 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 049 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 września 2016

Podsumowanie dnia: 6 września 2016

6 września 2016

We wtorek 6 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 110 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 września 2016

Podsumowanie dnia: 5 września 2016

5 września 2016

W poniedziałek 5 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 267 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 29 sierpnia 2016 - 4 września 2016

Podsumowanie tygodnia: 29 sierpnia 2016 - 4 września 2016

4 września 2016

W tygodniu od 29 sierpnia do 4 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 611 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 września 2016

Podsumowanie dnia: 4 września 2016

4 września 2016

W niedzielę 4 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 września 2016

Podsumowanie dnia: 3 września 2016

3 września 2016

W sobotę 3 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 168 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 września 2016

Podsumowanie dnia: 2 września 2016

2 września 2016

W piątek 2 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 642 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 września 2016

Podsumowanie dnia: 1 września 2016

1 września 2016

W czwartek 1 września 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 10 496 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2016

Podsumowanie miesiąca: sierpień 2016

31 sierpnia 2016

W sierpniu 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 770 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 sierpnia 2016

Podsumowanie dnia: 31 sierpnia 2016

31 sierpnia 2016

W środę 31 sierpnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 338 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 sierpnia 2016

Podsumowanie dnia: 30 sierpnia 2016

30 sierpnia 2016

We wtorek 30 sierpnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 435 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).