<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 19 października 2016

Podsumowanie dnia: 19 października 2016

19 października 2016

W środę 19 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 749 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 października 2016

Podsumowanie dnia: 18 października 2016

18 października 2016

We wtorek 18 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 759 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 października 2016

Podsumowanie dnia: 17 października 2016

17 października 2016

W poniedziałek 17 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 524 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 10-16 października 2016

Podsumowanie tygodnia: 10-16 października 2016

16 października 2016

W tygodniu od 10 do 16 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 676 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 października 2016

Podsumowanie dnia: 16 października 2016

16 października 2016

W niedzielę 16 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 października 2016

Podsumowanie dnia: 15 października 2016

15 października 2016

W sobotę 15 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 340 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 października 2016

Podsumowanie dnia: 14 października 2016

14 października 2016

W piątek 14 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 862 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 października 2016

Podsumowanie dnia: 13 października 2016

13 października 2016

W czwartek 13 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 575 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 października 2016

Podsumowanie dnia: 12 października 2016

12 października 2016

W środę 12 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 978 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 października 2016

Podsumowanie dnia: 11 października 2016

11 października 2016

We wtorek 11 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 912 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 października 2016

Podsumowanie dnia: 10 października 2016

10 października 2016

W poniedziałek 10 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 980 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 3-9 października 2016

Podsumowanie tygodnia: 3-9 października 2016

9 października 2016

W tygodniu od 3 do 9 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 8 967 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 października 2016

Podsumowanie dnia: 9 października 2016

9 października 2016

W niedzielę 9 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 października 2016

Podsumowanie dnia: 8 października 2016

8 października 2016

W sobotę 8 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 97 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 października 2016

Podsumowanie dnia: 7 października 2016

7 października 2016

W piątek 7 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 912 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 października 2016

Podsumowanie dnia: 6 października 2016

6 października 2016

W czwartek 6 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 037 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 października 2016

Podsumowanie dnia: 5 października 2016

5 października 2016

W środę 5 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 275 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 października 2016

Podsumowanie dnia: 4 października 2016

4 października 2016

We wtorek 4 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 260 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 października 2016

Podsumowanie dnia: 3 października 2016

3 października 2016

W poniedziałek 3 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 360 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 26 września 2016 - 2 października 2016

Podsumowanie tygodnia: 26 września 2016 - 2 października 2016

2 października 2016

W tygodniu od 26 września do 2 października 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 9 744 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).