<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 20 listopada 2016

20 listopada 2016

W niedzielę 20 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 50 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 19 listopada 2016

19 listopada 2016

W sobotę 19 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 58 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 18 listopada 2016

18 listopada 2016

W piątek 18 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 703 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 17 listopada 2016

17 listopada 2016

W czwartek 17 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 751 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 16 listopada 2016

16 listopada 2016

W środę 16 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 884 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 15 listopada 2016

15 listopada 2016

We wtorek 15 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 253 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 14 listopada 2016

14 listopada 2016

W poniedziałek 14 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 393 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 7-13 listopada 2016

Podsumowanie tygodnia: 7-13 listopada 2016

13 listopada 2016

W tygodniu od 7 do 13 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 821 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 13 listopada 2016

13 listopada 2016

W niedzielę 13 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 16 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 12 listopada 2016

12 listopada 2016

W sobotę 12 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 55 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 11 listopada 2016

11 listopada 2016

W piątek 11 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 80 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 10 listopada 2016

10 listopada 2016

W czwartek 10 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 171 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 9 listopada 2016

9 listopada 2016

W środę 9 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 859 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 8 listopada 2016

8 listopada 2016

We wtorek 8 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 921 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 7 listopada 2016

7 listopada 2016

W poniedziałek 7 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 719 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 31 października 2016 - 6 listopada 2016

Podsumowanie tygodnia: 31 października 2016 - 6 listopada 2016

6 listopada 2016

W tygodniu od 31 października do 6 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 425 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 6 listopada 2016

6 listopada 2016

W niedzielę 6 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 19 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 5 listopada 2016

5 listopada 2016

W sobotę 5 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 134 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 4 listopada 2016

4 listopada 2016

W piątek 4 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 069 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 listopada 2016

Podsumowanie dnia: 3 listopada 2016

3 listopada 2016

W czwartek 3 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 548 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).