<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 24 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 24 grudnia 2016

24 grudnia 2016

W sobotę 24 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 33 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 23 grudnia 2016

23 grudnia 2016

W piątek 23 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 514 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 22 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 22 grudnia 2016

22 grudnia 2016

W czwartek 22 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 714 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 21 grudnia 2016

21 grudnia 2016

W środę 21 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 703 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 20 grudnia 2016

20 grudnia 2016

We wtorek 20 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 896 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 19 grudnia 2016

19 grudnia 2016

W poniedziałek 19 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 915 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 12-18 grudnia 2016

Podsumowanie tygodnia: 12-18 grudnia 2016

18 grudnia 2016

W tygodniu od 12 do 18 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 4 942 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 18 grudnia 2016

18 grudnia 2016

W niedzielę 18 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 21 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 17 grudnia 2016

17 grudnia 2016

W sobotę 17 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 60 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 16 grudnia 2016

16 grudnia 2016

W piątek 16 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 777 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 15 grudnia 2016

15 grudnia 2016

W czwartek 15 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 094 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 14 grudnia 2016

14 grudnia 2016

W środę 14 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 888 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 13 grudnia 2016

13 grudnia 2016

We wtorek 13 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 937 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 12 grudnia 2016

12 grudnia 2016

W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 165 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 5-11 grudnia 2016

Podsumowanie tygodnia: 5-11 grudnia 2016

11 grudnia 2016

W tygodniu od 5 do 11 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 287 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 11 grudnia 2016

11 grudnia 2016

W niedzielę 11 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 11 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 10 grudnia 2016

10 grudnia 2016

W sobotę 10 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 172 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 9 grudnia 2016

9 grudnia 2016

W piątek 9 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 580 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 8 grudnia 2016

8 grudnia 2016

W czwartek 8 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 791 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 grudnia 2016

Podsumowanie dnia: 7 grudnia 2016

7 grudnia 2016

W środę 7 grudnia 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 987 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).