<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 22 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 22 kwietnia 2017

22 kwietnia 2017

W sobotę 22 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 73 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 21 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 21 kwietnia 2017

21 kwietnia 2017

W piątek 21 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 898 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 20 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 20 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 104 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 19 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 19 kwietnia 2017

19 kwietnia 2017

W środę 19 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 981 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 18 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 18 kwietnia 2017

18 kwietnia 2017

We wtorek 18 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 411 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 17 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 17 kwietnia 2017

17 kwietnia 2017

W poniedziałek 17 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 115 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 10-16 kwietnia 2017

Podsumowanie tygodnia: 10-16 kwietnia 2017

16 kwietnia 2017

W tygodniu od 10 do 16 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 776 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 16 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 16 kwietnia 2017

16 kwietnia 2017

W niedzielę 16 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 18 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 15 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 15 kwietnia 2017

15 kwietnia 2017

W sobotę 15 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 203 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 14 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 14 kwietnia 2017

14 kwietnia 2017

W piątek 14 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 786 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 13 kwietnia 2017

13 kwietnia 2017

W czwartek 13 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 759 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 12 kwietnia 2017

12 kwietnia 2017

W środę 12 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 006 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 11 kwietnia 2017

11 kwietnia 2017

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 928 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 10 kwietnia 2017

10 kwietnia 2017

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 076 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 3-9 kwietnia 2017

Podsumowanie tygodnia: 3-9 kwietnia 2017

9 kwietnia 2017

W tygodniu od 3 do 9 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 10 596 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 9 kwietnia 2017

9 kwietnia 2017

W niedzielę 9 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 31 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 8 kwietnia 2017

8 kwietnia 2017

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 94 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 7 kwietnia 2017

7 kwietnia 2017

W piątek 7 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 016 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 6 kwietnia 2017

6 kwietnia 2017

W czwartek 6 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 035 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 5 kwietnia 2017

5 kwietnia 2017

W środę 5 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 466 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).