<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 8 maja 2017

Podsumowanie dnia: 8 maja 2017

8 maja 2017

W poniedziałek 8 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 504 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 1-7 maja 2017

Podsumowanie tygodnia: 1-7 maja 2017

7 maja 2017

W tygodniu od 1 do 7 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 12 311 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 maja 2017

Podsumowanie dnia: 7 maja 2017

7 maja 2017

W niedzielę 7 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 maja 2017

Podsumowanie dnia: 6 maja 2017

6 maja 2017

W sobotę 6 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 141 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 maja 2017

Podsumowanie dnia: 5 maja 2017

5 maja 2017

W piątek 5 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 534 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 maja 2017

Podsumowanie dnia: 4 maja 2017

4 maja 2017

W czwartek 4 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 791 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 maja 2017

Podsumowanie dnia: 3 maja 2017

3 maja 2017

W środę 3 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 96 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 maja 2017

Podsumowanie dnia: 2 maja 2017

2 maja 2017

We wtorek 2 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 964 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 maja 2017

Podsumowanie dnia: 1 maja 2017

1 maja 2017

W poniedziałek 1 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 757 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 24-30 kwietnia 2017

Podsumowanie tygodnia: 24-30 kwietnia 2017

30 kwietnia 2017

W tygodniu od 24 do 30 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 883 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2017

Podsumowanie miesiąca: kwiecień 2017

30 kwietnia 2017

W kwietniu 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 439 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 30 kwietnia 2017

30 kwietnia 2017

W niedzielę 30 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 29 kwietnia 2017

29 kwietnia 2017

W sobotę 29 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 61 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 28 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 28 kwietnia 2017

28 kwietnia 2017

W piątek 28 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 597 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 27 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 27 kwietnia 2017

27 kwietnia 2017

W czwartek 27 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 560 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 26 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 26 kwietnia 2017

26 kwietnia 2017

W środę 26 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 644 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 25 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 25 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 755 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 24 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 24 kwietnia 2017

24 kwietnia 2017

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 237 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 17-23 kwietnia 2017

Podsumowanie tygodnia: 17-23 kwietnia 2017

23 kwietnia 2017

W tygodniu od 17 do 23 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 4 608 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 23 kwietnia 2017

Podsumowanie dnia: 23 kwietnia 2017

23 kwietnia 2017

W niedzielę 23 kwietnia 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 26 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).