<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 14 czerwca 2017

14 czerwca 2017

W środę 14 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 210 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 13 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 13 czerwca 2017

13 czerwca 2017

We wtorek 13 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 807 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 12 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 12 czerwca 2017

12 czerwca 2017

W poniedziałek 12 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 788 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 5-11 czerwca 2017

Podsumowanie tygodnia: 5-11 czerwca 2017

11 czerwca 2017

W tygodniu od 5 do 11 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 7 257 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 11 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 11 czerwca 2017

11 czerwca 2017

W niedzielę 11 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 21 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 10 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 10 czerwca 2017

10 czerwca 2017

W sobotę 10 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 280 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 9 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 9 czerwca 2017

9 czerwca 2017

W piątek 9 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 946 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 8 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 8 czerwca 2017

8 czerwca 2017

W czwartek 8 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 877 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 7 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 7 czerwca 2017

7 czerwca 2017

W środę 7 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 235 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 6 czerwca 2017

6 czerwca 2017

We wtorek 6 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 344 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 5 czerwca 2017

5 czerwca 2017

W poniedziałek 5 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 554 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie tygodnia: 29 maja 2017 - 4 czerwca 2017

Podsumowanie tygodnia: 29 maja 2017 - 4 czerwca 2017

4 czerwca 2017

W tygodniu od 29 maja do 4 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 14 497 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 4 czerwca 2017

4 czerwca 2017

W niedzielę 4 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 3 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 3 czerwca 2017

3 czerwca 2017

W sobotę 3 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 256 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 2 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 2 czerwca 2017

2 czerwca 2017

W piątek 2 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 360 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 1 czerwca 2017

Podsumowanie dnia: 1 czerwca 2017

1 czerwca 2017

W czwartek 1 czerwca 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 9 388 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie miesiąca: maj 2017

Podsumowanie miesiąca: maj 2017

31 maja 2017

W maju 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 30 984 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 31 maja 2017

Podsumowanie dnia: 31 maja 2017

31 maja 2017

W środę 31 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 385 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 30 maja 2017

Podsumowanie dnia: 30 maja 2017

30 maja 2017

We wtorek 30 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 445 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Podsumowanie dnia: 29 maja 2017

Podsumowanie dnia: 29 maja 2017

29 maja 2017

W poniedziałek 29 maja 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 637 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).